Aelod John Adams-Lewis
Grŵp Plaid Cymru
Ward Aberteifi - Mwldan
Cyfeiriad Grove House, Feidrhenffordd, Cardigan, Ceredigion SA43 1NL
Ffôn 01239 613341
Ffôn Symudol
Ebost john.adams-lewis@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests