Aelod Ivor Williams
Grŵp Annibynnol
Ward Llanbedr Pont Steffan (1)
Cyfeiriad 10 Ffynnonbedr, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion SA48 7EH
Ffôn 01570 422441
Ffôn Symudol
Ebost ivor.williams@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol.Annual Report. 2018.2019 2018-19
Cynghorydd Councillor John Ivor Williams 2017-18