Aelod Ifan Davies
Grŵp Annibynnol
Ward Lledrod
Cyfeiriad Dolyrychain, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, Ceredigion SY25 6EJ
Ffôn 01974 831241
Ffôn Symudol
Ebost ifan.davies@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests