Aelod Gwyn James
Grŵp Annibynnol
Ward Penbryn
Cyfeiriad Bron-y-glyn, Glynarthen, Llandysul, Ceredigion SA44 6PS
Ffôn 01239 858808
Ffôn Symudol
Ebost gwyn.james@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests