Aelod Gethin Davies
Grŵp Plaid Cymru
Ward Aberporth
Cyfeiriad
Ffôn 01239 810163
Ffôn Symudol
Ebost gethin.davies@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol.Annual Report 2018.2019 2018-19