Aelod Gareth Lloyd
Grŵp Annibynnol
Ward Llandysiliogogo
Cyfeiriad Hafancletwr, Talgarreg, Llandysul, Ceredigion SA44 4XD
Ffôn 01545 590298/590772
Ffôn Symudol 07855 342293
Ebost gareth.lloyd@ceredigion.gov.uk
Gareth Lloyd

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interest

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol 18.19 Annual Report 2018-19
Cynghorydd Gareth Lloyd Councillor 2017-18