Aelod Gareth Davies
Grŵp Plaid Cymru
Ward Llanbadarn Fawr Padarn
Cyfeiriad 6 Dol yr Odyn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3SS
Ffôn 01970 624929
Ffôn Symudol
Ebost gareth.davies@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol.Annual Report 2018.2019 2018-19
Cynghorydd Councillor Gareth Davies 2017-18