Aelod Euros Davies
Grŵp Annibynnol
Ward Llanwenog
Cyfeiriad Llys y Wawr, Cwmsychpant, Llanybydder, SA40 9XH
Ffôn 07977 922532
Ffôn Symudol
Ebost euros.davies@ceredigion.gov.uk
Euros Davies

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests