Aelod Endaf Edwards
Grŵp Plaid Cymru
Ward Aberystwyth Rheidol
Cyfeiriad 7 Stryd y Crwynwr, Aberystwyth, SY23 2JU
Ffôn 01970 612394
Ffôn Symudol 07968 150969
Ebost endaf.edwards@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests