Aelod Ellen ap Gwynn
Grŵp Plaid Cymru
Ward Ceulanmaesmawr
Cyfeiriad Garreg Wen, Talybont, Ceredigion SY24 5HJ
Ffôn 01970 832551
Ffôn Symudol
Ebost ellen.apgwynn@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol 18.19 Annual Report 2018-19