Aelod Elizabeth Evans
Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Ward Aberaeron
Cyfeiriad c/o Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA
Ffôn
Ffôn Symudol 07775 638625
Ebost elizabeth.evans@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests