Aelod Elaine Evans
Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Ward Aberteifi - Rhydyfuwch
Cyfeiriad d/o Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, SA46 0PA
Ffôn 07974243981
Ffôn Symudol
Ebost elaine.evans2@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests