Aelod Dan Potter
Grŵp Annibynnol
Ward Cei Newydd
Cyfeiriad 8 Cwm Ifor, Cei Newydd, SA45 9QW
Ffôn 07971 101811
Ffôn Symudol
Ebost dan.potter@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests