Aelod Dai Mason
Grŵp Llais Annibynnol
Ward Trefeurig
Cyfeiriad Cwmisaf, Cwmsymlog, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3EZ
Ffôn 01970 828128
Ffôn Symudol
Ebost dai.mason@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests