Aelod Clive Davies
Grŵp Plaid Cymru
Ward Penparc
Cyfeiriad Glasdir, Heol Caemorgan, Aberteifi, SA43 1QU
Ffôn
Ffôn Symudol 07970 980003
Ebost clive.davies@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol.2018.2019 Annual Report 2018-19
Cynghorydd Councillor Clive Davies 2017-18