Aelod Catrin Miles
Grŵp Plaid Cymru
Ward Aberteifi - Teifi
Cyfeiriad Ardwyn, Spring Gardens, Heol Llandudoch, Cardigan, Ceredigion SA43 3AU
Ffôn 01239 613637
Ffôn Symudol
Ebost catrin.miles@ceredigion.llyw.cymru

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiad Blynyddol.Annual Report. 2018.2019 2018-19
Cynghorydd Councillor Catrin Miles 2017-18