Aelod Alun Williams
Grŵp Plaid Cymru
Ward Aberystwyth Bronglais
Cyfeiriad Y Gelli, Llwyn Afallon, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2HA
Ffôn 01970 617544
Ffôn Symudol
Ebost alun.williams@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests