Aelod Alun Lloyd Jones
Grŵp Plaid Cymru
Ward Llanfarian
Cyfeiriad Murmur yr Ystwyth, 14 Maes Isfryn, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4UG
Ffôn 01970 623661
Ffôn Symudol
Ebost alun.lloydjones@ceredigion.gov.uk

Aelodaeth Pwyllgorau

Cofrestr Buddiant

Cofrestr Buddiant ~ Register of Interests

Adroddiadau Blynyddol

Annual Report 2018.2019 2018-19
Cynghorydd Councillor Alun Lloyd Jones 2017-18