Diogelu Ceredigion.

Darllenwch am y canllawiau a'r wybodaeth
ddiweddaraf am y coronafeirws ar wefan
Llywodraeth Cymru.

Cofiwch ddilyn y rheolau sylfaenol i gadw pawb yn ddiogel:
- cadw pellter cymdeithasol o 2m oddi wrth bobl eraill;
- golchi eich dwylo yn rheolaidd;
- cyfyngu ar eich cyswllt cymdeithasol;
- gwisgo masgiau wyneb mewn lleoliadau cyhoeddus dan do

17/05/2021

Cymru yn symud i lefel rhybudd 2

O ddydd Llun, Mai 17, bydd busnesau lletygarwch dan do yn cael ailagor, bydd lleoliadau adloniant dan do hefyd yn ailagor, a chaiff mwy o bobl fynd i gweithgareddau wedi’u trefnu dan do ac yn yr awyr agored.

12:54

14/05/2021

Llacio cyfyngiadau ymhellach yn ofalus

Gyda chyfyngiadau yn llacio ymhellach, atgoffir preswylwyr ac ymwelwyr i fwynhau Ceredigion yn ddiogel ac yn gyfrifol.

15:00

13/05/2021

Bwletin y Brechlyn, Rhifyn 18

Mae 58.7% o boblogaeth Ceredigion bellach wedi cael dôs cyntaf y brechlyn a 26.1% wedi cael eu brechu'n llawn.

08:45

Mwy o ddiweddariadau