Os ydy eich busnes yn seiliedig yng Ngheredigion efallai y byddwch yn dymuno datblygu perthynas 'Awdurdod Cartref' neu 'Awdurdod Cynradd' gyda ni.

Mae yna fanteision mewn cael perthynas o'r fath, er enghraifft, gallwn benodi swyddog i ymateb i'ch ymholiadau. Yn ychwanegol, gall y swyddog hyn gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer awdurdodau Safonau Masnach eraill i helpu leihau'r angen iddynt gysylltu â chi yn uniongyrchol pan fyddant yn cael cwyn neu ymholiad am eich busnes.

Os hoffech chi siarad â swyddog am naill ai berthynas Awdurdod Cartref neu Awdurdod Cynradd ffoniwch 01545 572105.