Mae'r Tîm Cymorth Cyflogadwyedd yn helpu i gael pobl yn ôl i waith.

Gall ein Tîm gynorthwyo'ch busnes trwy:

  • Darparu gwasanaeth recriwtio am ddim i gyflogwyr a darpar weithwyr
  • Helpu i wneud recriwtio yn haws
  • Darparu ymgeiswyr addas ar gyfer swyddi gwag
  • Cynorthwyo gyda threialon gwaith a diwrnodau rhagflas
  • Paratoi darpar ymgeiswyr gyda hyfforddiant addas

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni trwy ddanfon e-bost at TCC-EST@ceredigion.gov.uk neu drwy ffonio 01545 574193.