Mae’r cynllun hwn bellach ar gau ar gyfer ceisiadau pellach.


Mae’r Gronfa Fuddsoddi Eiddo Canol Tref (TCPIF) ar gael i feddianwyr a pherchnogion adeiladau masnachol a phreswyl yn y trefi targed ym Mhowys a Cheredigion

Rhaglen Grant Cronfa Fuddsoddi Eiddo Canol Tref Canolbarth Cymru