Mae Cyngor Sir Ceredigion yn awyddus i dderbyn adborth oddi wrth ei cyflenwyr ynglyn ag ei profiadau o weithio gyda'r Cyngor. Mae'r link ddilynol yn mynd a chi at holiadur ar-lein ble gallwch mewnbynnu eich adborth. Ni fydd yr holiadur yn cymryd dros deg munud i cwblhau.​

Holidaur