Mae Hyfforddiant Ceredigion (HCT)

yn cynnig amrediad o gyrsiau galwedigaethol i baratoi pobl o bob oed ar gyfer y gweithle drwy ddarparu hyfforddiant sgiliau yn y meysydd canlynol:

Gall dysgwyr gofrestru ar Gwrs Hyfforddai (Lefel 1) neu raglenni Prentisiaethau (Lefel 2 & 3), gyda chymorth yn cael ei roi i ddod o hyd i leoliadau gwaith a sicrhau swydd llawn amser.

Yr ydym hefyd yn gweithio gyda phobl nad ydynt eto yn gwybod pa yrfa y dymunant ei ddilyn ac yn cynnig rhaglen "ymgysylltu" sydd yn paratoi pobl ifanc (16-18 oed) ar gyfer gwaith drwy ysgrifennu CV, edrych am swydd ac ymgymryd â sgiliau hanfodol a gwersi cyflogadwyedd. Tra eu bod ar y cwrs 3 diwrnod yr wythnos yma (21 awr), gall dysgwyr dderbyn hyd at £30 yr wythnos a chael help tuag at gostau teithio.

Mae ein ymgynghorwyr hyfforddiant yn gweithio'n agos gyda phob ysgol uwchradd yng Ngheredigion, gan gynnig cyrsiau sydd yn cytateb i TGAU a Lefel A mewn sgiliau galwedigaethol, gan hefyd ddarparu gwersi i blant ysgol ar y Cwricwlwm Amgen.

Yr ydym yn cynnig amrediad i gyrsiau galwedigaethol preifat sydd yn agored i bawb, gan roi cyfle i chi ddysgu am waith plymwr, gwaith saer etc. sgiliau elfennol at ddefnydd bob dydd.

Adnoddau a Gweithdy yn HCT

Newyddion, Digwyddiadau a Nodweddion

Hair and Beauty Academi price list

Rhestr Pris Academi Gwallt a Harddwch

08/03/2018

Cael eich copi o restr brisiau'r Academi Gwallt a Harddwch. Archebwch eich apwyntiad heddiw ar 01970 633040.

Rob Davies

Gwobr lle cyntaf ar gyfer prentis plymio lleol

02/02/2018

Llongyfarchiadau mawr i Rob Davies, un o'n prentisiaid plymio lefel 3 a ddaeth yn gyntaf yng nghystadleuaeth sgiliau rhanbarthol Cymru mewn Plymwaith Uwch.


City and Guilds logo
People Plus Wales logo
ACT developing learning logo
CITB logo
Caru Love Ceredigion logo
European Social Fund logo

Mae'r Rhaglenni Prentisiaethau, Ymrwymiad a Hyfforddeiaethau, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yn cael eu cefnogi gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop