Ysgol Ysgol Gyfun Aberaeron Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Aberaeron
SA46 0DT
Gwefan yr ysgol
Ffôn (01545) 570217  
Ebost  adaeron@ceredigion.gov.uk  
Prifathro Mr O. A. Jones  
Nifer y Disgyblion 555 (Ionawr 2018)  
Ysgol Ysgol Gyfun Penglais Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Aberystwyth
SY23 3AW
Gwefan yr ysgol
Ffôn  (01970) 624811  
Ebost  admin.penglais@ceredigion.gov.uk  
Prifathro Ms M. A. Hughes  
Nifer y Disgyblion 1186 (Ionawr 2018)  
Ysgol Ysgol Gyfun Penweddig Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Aberystwyth
SY23 3QN
Gwefan yr ysgol
Ffôn (01970) 639499  
Ebost gweinyddu@penweddig.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Miss R. B. Morgan (Pennaeth Dros Dro)  
Nifer y Disgyblion 590 (Ionawr 2018)  
Ysgol Ysgol Uwchradd Aberteifi Dolenni Defnyddiol
Cyfeiriad Ffordd y Gogledd
Aberteifi
SA43 1AD
Gwefan yr ysgol
Ffôn (01239) 612670  
Ebost admin@aberteifi.ceredigion.sch.uk  
Prifathro Ms N. S. James  
Nifer y Disgyblion 603 (Ionawr 2017)