Mae rhwydwaith llwybrau cyhoeddus Ceredigion yn cynnig ffordd wych o archwilio'r sir. Mae'r teithiau cerdded a'r llwybrau sydd wedi'u cynnwys ar y dudalen hon yn enghreifftiau o'r hyn sydd ar gael.

Efallai hefyd y byddech chi'n dymuno ymweld â'n map rhyngweithiol a chynllunio eich anturiaethau eich hunain:

Er ein bod yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod y llwybrau hyn yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda, nid oes modd inni warantu na chewch chi ddim problemau ar eich taith. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau ar hawliau tramwy cyhoeddus, rhowch wybod i Adain Arfordir a Chefn Gwlad y Cyngor drwy fynd at ein tudalen adrodd problemau.

Canllaw Llwybr

Marchogaeth - Cymysgedd o hewlydd tawel a Hawliau Tramwy Cyhoeddus, arwyneb naturiol yn bennaf

Beicio Mynydd – Cymysgedd o hewlydd tawel a Hawliau Tramwy Cyhoeddus, arwyneb naturiol yn bennaf

Cerdded – Yn bennaf Hawliau Tramwy Cyhoeddus efo ambell hewl tawel

 Aberaeron

Taith Gerdded Arfordir a Chefn Gwlad o'r Dref Sioraidd 

Pellter 6.8 km / 4.2 milltir

Tref/Pentref
Aberaeron, Ffosyffin

Addas i:
Cerdded

Aberaeron i Lambedr Pont Steffan

Aberaeron i Lambedr Pont Steffan

Tref/Pentref
Aberaeron, Llanbedr Pont Steffan

Addas i:
Cerdded

Aberporth

Teithiau Cerdded o gwmpas Aberporth, gan gynnwys mynediad i gadeiriau olwyn

Tref/Pentref
Aberporth

Addas i:
Cerdded

Aberystwyth (Craig Glas)

Golygfeydd arfordirol a thaith gerdded drwy'r goedwig

Taith gron rhwng dwy o warchodfeydd Natur Lleol Aberystwyth

Taith gerdded gylch amrywiol am bedair milltir, sy'n cysylltu pum gwarchodfa natur

Tref/Pentref
Aberystwyth, Clarach

Addas i:
Cerdded

Bontgoch

Cylchdaith ​Bontgoch

Tref/Pentref
Bontgoch

Addas i:
Cerdded

Borth i Bontarfynach

Taith gerdded o'r arfordir i Fynyddoedd Cambria

Tref/Pentref
Borth

Addas i:
Cerdded

Cors Ian

Cors Ian - *Mwdlyd mewn mannau yn ystod y gaeaf*

Pellter 4km / 2.5 milltir

Tref/Pentref
LLedrod

Addas i:
Cerdded

Cellan

Taith Gylchol Cellan *Mwdlyd mewn mannau yn ystod y gaeaf*

Pellter 8 km / 5 milltir

Tref/Pentref
Cellan

Addas i:
Cerdded

Cross Inn

Taith Gylchol Cross Inn

Pellter 4 km / 2.4 milltir

Tref/Pentref
Cross Inn (New Quay)

Addas i:
Cerdded

Aberteifi ac Aber y Teifi

Pedwar o lwybrau yn crwydro arfordir Ceredigion, Aberteifi a'r Afon Teifi a Pharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro

Tref/Pentref
Aberteifi

Addas i:
Cerdded

Cwm Cou

Taith gylchol Cwm Cou

Pellter 4km / 2.5 milltir

Tref/Pentref
Castell Newydd Emlyn, CwmCou

Addas i:
Cerdded

Cwmsymlog

Cylchdaith Cwmsymlog

Pellter 12 km / 7.5 milltir

Tref/Pentref
Cwmsymlog

Addas i:
Cerdded

Pontarfynach

Cylchdaith Pontarfynach

Tref/Pentref
Pontarfynach

Addas i:
Cerdded

Pontarfynach i Bontrhydygroes

Tref/Pentref
Pontarfynach, Ponthrydygroes

Addas i:
Cerdded

Ffwrnais

Cylchdaith Ffwrnais

Pellter 5.2 km / 3.4 milltir

Tref/Pentref
Eglwysfach

Addas i:
Cerdded

Henllan

Taith Gylchol ​Henllan

Pellter 3.8 km / 2.4 milltir

Tref/Pentref
Henllan

Addas i:
Cerdded

Llanbedr Pont Steffan (Allt Goch)

Dewisiad o llwybrau coedwig ar gyfer cerddwyr a reidwyr

Pellter 9.5 km / 5.8 milltir

Tref/Pentref
Llanbedr Pont Steffan

Addas i:
Beicio Mynydd, Cerdded, Marchogaeth

Llanfarian

Cylchdaith Llanfarian

Pellter 5.4 km / 3.4 milltir

Tref/Pentref
Llanfarian

Addas i:
Cerdded

Llanrhystud

Taith Gylchol Llanrhystud

Tref/Pentref
LLanrhystud

Addas i:
Cerdded

Llanwnnen

Cylchdaith Llanwennen

Pellter 5.2 km / 3.4 milltir

Tref/Pentref
Llanwnnen

Addas i:
Cerdded

Lledrod

Taith Gylchol ​Lledrod

Pellter 2.1 km / 1.23 miles

Tref/Pentref
LLedrod

Addas i:
Cerdded

Llanon a Llanrhystud

Cylchdaith Llanon a Llanrhystud

Pellter 9.6 km / 6 milltir

Tref/Pentref
LLanrhystud

Addas i:
Cerdded

Mwnt

Taith Gylchol Mwnt

Tref/Pentref
Mwnt

Addas i:
Cerdded

Nant yr Arian

Cylchdaith Nant yr Arian

Tref/Pentref
Ponterwyd

Addas i:
Cerdded

Cei Newydd i Cwmtydu

Ar hyd yr Arfordir Etifeddiaeth

Tref/Pentref
Cei Newydd, Cwmtydu

Addas i:
Cerdded

Parc Llyn - Aberporth

Cylchdaith Arfordir, Parc Llyn

Pellter 8 km / 5 miles

Tref/Pentref
Aberporth

Addas i:
Cerdded

Pennant

Taith Arfordirol Pennant

Tref/Pentref
Pennant

Addas i:
Cerdded

Penbryn

Taith Gylchol Penbryn

Tref/Pentref
Penbryn

Addas i:
Cerdded

Pontgarreg

Taith Gylchol Pontgarreg

Tref/Pentref
Pontgarreg

Addas i:
Cerdded

Pontrhydfendigaid

Taith Gylchol Pontrhydfedigaid

Pellter 7 km / 4.3 milltir

Tref/Pentref
Pontrhydyfendigaid

Addas i:
Cerdded

Penbryn

Taith Gylchol Penbryn

Pellter 2.6 km / 1.6 milltir

Tref/Pentref
Penbryn

Addas i:
Cerdded

Pontrhydygroes i Pontrhydfendigaid

Tref/Pentref
Pontrhydyfendigaid, Ponthrydygroes

Addas i:
Cerdded

Rhydlewis

Cylchdaith Rhydlewis ar gyfer Marchogwyr, Beicwyr a Cerddwyr

Pellter: 13 km / 8 milltir

Tref/Pentref
Castell Newydd Emlyn

Addas i:
Beicio Mynydd, Cerdded, Marchogaeth

Rhydlewis

Taith gylchol o amgylch Rhydlewis i gerddwyr

Pellter 7.7 km / 4.8 milltir

Tref/Pentref
Castell Newydd Emlyn

Addas i:
Cerdded

Sarnau

Taith Gylchol Sarnau

Pellter 1.6 km / 1 milltir

Tref/Pentref
Sarnau

Addas i:
Cerdded

Trefeurig (Pen-bont Rhydybeddau)

Detholiad o'r llwybrau i gerddwyr a marchogion yn NYffryn Nant Seilo

Tref/Pentref
Pen Bont Rhydybeddau, Trefeurig

Addas i:
Beicio Mynydd, Cerdded, Marchogaeth

Tresaith ac Aberporth​

Taith gerdded arfordir a Chefn Gwlad o amgylch pentrefi Bae Ceredigion

Tref/Pentref
Aberporth, Tresatih

Addas i:
Cerdded

Tre Taliesin, Tre'r Ddol, Talybont

Taith Gylchol Tre Taliesin - Tre'r Ddol - Talybont

Tref/Pentref
Talybont, Tre Taliesin, Tre’r Ddol

Addas i:
Cerdded

Talgarreg

Teithiau Gylchol Talgarreg

Pellter 7 km / 4 miles

Tref/Pentref
Talgarreg

Addas i:
Cerdded

Tanygroes

Taith Gylchol Tanygroes

Tref/Pentref
Tanygroes

Addas i:
Cerdded

Talybont

Cylchdaith ​Talybont

Tref/Pentref
Talybont

Addas i:
Cerdded

Trywydd 1

Dyffryn Rheidol

Tref/Pentref
Cwmrheidol

Addas i:
Beicio Mynydd, Cerdded, Marchogaeth

Trywydd 2

Trywydd Cylchog Llanilar

Tref/Pentref
Llanilar

Addas i:
Beicio Mynydd, Cerdded, Marchogaeth

Trywydd 3

Y Bwa i Drawsgoed

Tref/Pentref
Trawscoed

Addas i:
Beicio Mynydd, Cerdded, Marchogaeth

Trywydd 4

Trawsgoed i Ysbyty Ystwyth

Tref/Pentref
Trawscoed, Ysbyty Ystwyth

Addas i:
Beicio Mynydd, Cerdded, Marchogaeth