Mae rhwydwaith y llwybrau cyhoeddus yn cynnig ffordd ardderchog i archwilio Ceredigion. Mae cefn gwlad yn amrywiol ac yn cynnig ystod o gyfleoedd i'r cerddwr, sy'n amrywio o deithiau cerdded hawdd ar hyd yr arfordir hyd at grwydo ar hyd mynyddoedd geirwon.

Hefyd, mae llawer o lwybrau i farchogion eu dilyn.

Lluniwyd nifer o 'We-Deithiau Cerdded a Marchogaeth' sy'n mynd heibio i rai o rannau mwyaf deniadol y sir. Mae Adain yr Arfordir a Chefn Gwlad wedi creu llawer o lwybrau 'Cerdded a Marchogaeth' sy'n mynd heibio rhai o lefydd harddaf Ceredigion. Mae'r Cyngor Sir hefyd wedi cyhoeddi gwybodaeth am gerdded o amgylch Aberteifi, a hefyd gogledd Ceredigion. Gallwch lawrlwytho llawlyfr ar gyfer pob llwybr o'r tabl isod.

Gallwch hefyd ymweld â gwefan Llwybr Arfordir Ceredigion i gael gwybodaeth am gerdded ar hyd arfordir Bae Ceredigion.Aberaeron

Taith Gerdded Arfordir a Chefn Gwlad o'r Dref Sioraidd 

Tref/Pentref
Aberaeron

Addas i:
Cerdded

Aberaeron i Lambedr Pont Steffan

Aberaeron i Lambedr Pont Steffan

Tref/Pentref
Aberaeron, Llanbedr Pont Steffan

Addas i:
Cerdded

Aberporth

Teithiau Cerdded o gwmpas Aberporth, gan gynnwys mynediad i gadeiriau olwyn

Tref/Pentref
Aberporth

Addas i:
Cerdded

Aberystwyth (Craig Glas)

Golygfeydd arfordirol a thaith gerdded drwy'r goedwig

Taith gron rhwng dwy o warchodfeydd Natur Lleol Aberystwyth

Taith gerdded gylch amrywiol am bedair milltir, sy'n cysylltu pum gwarchodfa natur

Tref/Pentref
Aberystwyth

Addas i:
Cerdded

Borth i Bontarfynach

Taith gerdded o'r arfordir i Fynyddoedd Cambria

Tref/Pentref
Borth

Addas i:
Cerdded

Cors Ian

Cors Ian

Tref/Pentref
LLedrod

Addas i:
Cerdded

Llanbedr Pont Steffan (Allt Goch)

Dewisiad o llwybrau coedwig ar gyfer cerddwyr a reidwyr

Tref/Pentref
Llanbedr Pont Steffan

Addas i:
Cerdded, Marchogaeth, Seiclo pob math

Llanon a Llanrhystud

Llanon a Llanrhystud

Tref/Pentref
LLanrhystud

Addas i:
Cerdded

Cei Newydd i Cwmtydu

Ar hyd yr Arfordir Etifeddiaeth

Tref/Pentref
Cei Newydd, Cwmtydu

Addas i:
Cerdded

Rhydlewis

Detholiad o'r llwybrau i gerddwyr a marchogion drwy gefn gwlad De Ceredigion

Tref/Pentref
Castell Newydd Emlyn

Addas i:
Cerdded, Marchogaeth, Seiclo pob math

Trefeurig (Pen-bont Rhydybeddau)

Detholiad o'r llwybrau i gerddwyr a marchogion yn NYffryn Nant Seilo

Tref/Pentref
Pen Bont Rhydybeddau, Trefeurig

Addas i:
Cerdded, Marchogaeth, Seiclo pob math

Tresaith ac Aberporth​

Taith gerdded arfordir a Chefn Gwlad o amgylch pentrefi Bae Ceredigion

Tref/Pentref
Aberporth, Tresatih

Addas i:
Cerdded

Aberteifi ac Aber y Teifi

Pedwar o lwybrau yn crwydro arfordir Ceredigion, Aberteifi a'r Afon Teifi a Pharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro

Tref/Pentref
Aberteifi

Addas i:
Cerdded

Cellan

Taith Gylchol Cellan

Tref/Pentref
Cellan

Addas i:
Cerdded

Cross Inn

Taith Gylchol Cross Inn

Tref/Pentref
Cross Inn (New Quay)

Addas i:
Cerdded

Tre Taliesin, Tre'r Ddol, Talybont

Taith Gylchol Tre Taliesin - Tre'r Ddol - Talybont

Tref/Pentref
Talybont, Tre Taliesin, Tre’r Ddol

Addas i:
Cerdded

Henllan

Taith Gylchol ​Henllan

Tref/Pentref
Henllan

Addas i:
Cerdded

Llanrhystud

Taith Gylchol Llanrhystud

Tref/Pentref
LLanrhystud

Addas i:
Cerdded

Lledrod

Taith Gylchol ​Lledrod

Tref/Pentref
LLedrod

Addas i:
Cerdded

Mwnt

Taith Gylchol Mwnt

Tref/Pentref
Mwnt

Addas i:
Cerdded

Penbryn

Taith Gylchol Penbryn

Tref/Pentref
Penbryn

Addas i:
Cerdded, Marchogaeth

Pennant

Taith Arfordirol Pennant

Tref/Pentref
Pennant

Addas i:
Cerdded

Pontgarreg

Taith Gylchol Pontgarreg

Tref/Pentref
Pontgarreg

Addas i:
Cerdded

Pontrhydfendigaid

Taith Gylchol Pontrhydfedigaid

Tref/Pentref
Pontrhydyfendigaid

Addas i:
Cerdded

Penbryn

Taith Gylchol Penbryn

Tref/Pentref
Penbryn

Addas i:
Cerdded, Marchogaeth, Seiclo pob math

Sarnau

Taith Gylchol Sarnau

Tref/Pentref
Sarnau

Addas i:
Cerdded

Talgarreg

Teithiau Gylchol Talgarreg

Tref/Pentref
Talgarreg

Addas i:
Cerdded

Tanygroes

Taith Gylchol Tanygroes

Tref/Pentref
Tanygroes

Addas i:
Cerdded

Bontgoch

Cylchdaith ​Bontgoch

Tref/Pentref
Bontgoch

Addas i:
Cerdded

Cwmsymlog

Cylchdaith Cwmsymlog

Tref/Pentref
Cwmsymlog

Addas i:
Cerdded

Nant yr Arian

Cylchdaith Nant yr Arian

Tref/Pentref
Ponterwyd

Addas i:
Cerdded

Pontarfynach

Cylchdaith Pontarfynach

Tref/Pentref
Pontarfynach

Addas i:
Cerdded

Talybont

Cylchdaith ​Talybont

Tref/Pentref
Talybont

Addas i:
Cerdded

Pontarfynach i Bontrhydygroes

Tref/Pentref
Pontarfynach, Ponthrydygroes

Addas i:
Cerdded

Pontrhydygroes i Pontrhydfendigaid

Tref/Pentref
Pontrhydyfendigaid, Ponthrydygroes

Addas i:
Cerdded

Trywydd 1

Dyffryn Rheidol

Tref/Pentref
Cwmrheidol

Addas i:
Cerdded, Marchogaeth, Seiclo pob math

Trywydd 2

Trywydd Cylchog Llanilar

Tref/Pentref
Llanilar

Addas i:
Cerdded, Marchogaeth, Seiclo pob math

Trywydd 3

Y Bwa i Drawsgoed

Tref/Pentref
Trawscoed

Addas i:
Cerdded, Marchogaeth, Seiclo pob math

Trywydd 4

Trawsgoed i Ysbyty Ystwyth

Tref/Pentref
Trawscoed, Ysbyty Ystwyth

Addas i:
Cerdded, Marchogaeth, Seiclo pob math