Taflen Wybodaeth I Nodi Lleoliad Cyfleusterau Cyhoeddus:

  • Trefi yn nhrefn yr wyddor
  • Menywod a Dynion ym Mhob Lleoliad
  • 20c fydd y gost lle bo angen talu
Lleoliad Hwyluso Agor - Cau
Aberaeron
Heol Crefftwr Hygyrch Agor 24 awr
Pen Cei Hygyrch Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Taliadau arian parod neu ddigyffwrdd
Traeth y Gogledd Hygyrch Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Traeth y De   Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Aberporth
Glanmardy Hygyrch Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Penrhodyn Newid Baban a Hygyrch Agor 24 awr
Aberteifi
Maes Parcio Y Bathdy Newid Baban a Hygyrch Ar glo yn y nos - Ar agor am 8.00 y.b.
Taliadau arian parod neu ddigyffwrdd
Maes Parcio Mwldan Isaf   Ar gau ar hyn o bryd oherwydd fandaliaeth
Gerddi Victoria Hygyrch Agor 24 awr
Aberystwyth
Cysgodfa, Glan-y-Môr Newid Baban a Hygyrch Ar glo yn y nos - Menywod a Dynion ar agor am 8.00 y.b.
Hygyrch Agor 24awr
Mynediad ar ôl cau - taliadau arian parod neu ddigyffwrdd
Promenâd y De, Yr Harbwr Newid Baban a Hygyrch Ar glo yn y nos - Ar agor am 8.00 y.b.
Taliadau arian parod neu ddigyffwrdd
Tir y Castell Newid Baban a Hygyrch Ar glo yn y nos - Menywod a Dynion ar agor am 8.00 y.b.
Newid Baban a Hygyrch Agor 24awr
Taliadau arian parod neu ddigyffwrdd
Coedlan y Parc Ystafell fwydo ar y fron, newid Baban a Hygyrch Ar glo yn y nos - Ar agor am 8.00 y.b.
Mynediad ar ôl cau - taliadau arian parod neu ddigyffwrdd
Borth
Wrth ymyl Gwyliwr y Glannau/RNLI Traeth y De Newid Baban a Hygyrch Agor 24 awr
Pantyfedwen, Traeth y Gogledd – Stryd Fawr Newid Baban a Hygyrch Agor 24 awr
Taliadau arian parod neu ddigyffwrdd
Cei Bach
Cei Bach   Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Cei Newydd
Maes Parcio Paragon Newid Baban a Hygyrch Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Gerddi Ranmore   Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Stryd John De Hygyrch Agor 24 awr
Taliadau arian parod neu ddigyffwrdd
* Ar Gau ar gyfer Gwaith Cynnal a Chadw
Ar y traeth

Newid Baban a Hygyrch

Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Cwmtydu   Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Dan berchnogaeth a rheolaeth Cyngor Cymunedol Llandysiliogogo
Cenarth
Cenarth Hygyrch Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Pontarfynach
Pontarfynach Newid Baban a Hygyrch Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Llanbedr PS
Maes Parcio - Lôn Rookery Hygyrch Agor 24 awr
Taliadau arian parod neu ddigyffwrdd
Stryd St Thomas   Agor 24 awr
Stryd y Farchnad Newid Baban a Hygyrch Agor 24 awr
Taliadau arian parod neu ddigyffwrdd
Llanddewi Brefi
Llanddewi Brefi   Agor 24 awr
Llandysul
Maes Parcio Newid Baban a Hygyrch Agor 24 awr
Llangeitho
Llangeitho   Agor 24 awr
Llangrannog
Ger y Traeth Newid Baban a Hygyrch Agor 24 awr
Llanon
Llanon   Agor 24 awr
Mwnt
Mwnt - Dan berchnogaeth a rheolaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol   0344 800 1895
Penbryn
Penbryn - Dan berchnogaeth a rheolaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Hygyrch National Trust 0344 800 1895
Tal-y-bont
Tal-y-bont   Agor 24 awr
Taliadau arian parod neu ddigyffwrdd
Tresaith
Tresaith Newid Baban a Hygyrch Agor 24 awr, Tymhorol (Ebrill-Hydref)
Tregaron
Maes Parcio Hygyrch Ar glo yn y nos - Ar agor am 8.00 y.b.