Oherwydd pandemig Covid-19, nid yw’r cyfleuster hwn ar gael ar hyn o bryd.

Mae Ceredigion yn rhedeg partneriaeth gyda darparwyr gwasanaethau lleol i gynnig eu cyfleusterau toiledau am ddim i aelodau'r cyhoeddus, os ydynt yn gwsmer neu beidio.

Ar hyn o bryd mae 1 busnes yn cymryd rhan yn y cynllun a noddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, sydd â'u cyfleusterau ar agor i'r cyhoedd.

Siop Hoffnant Stores Ltd photoSiop Hoffnant Stores Ltd
Brynhoffnant
Llandysul
Ceredigion
SA44 6ED

Oriau Agor;
07.00 - 20.00

Unrhywiol | Hygyrch | Newid Babanod