traveline cymruCliciwch ar y ddolen gyswllt i weld y system cynllunio teithio Traveline Cymru - nodwch y bydd y cyswllt yma’n mynd â chi i wefan Traveline Cymru er mwyn cael manylion eich siwrnai.

Am fwy o wybodaeth galwch Traveline Cymru ar 0300 200 22 33.

Traveline Cymru - Cynllunydd Teithiau

Traveline Cymru yw’r gwasanaeth gwybodaeth am gludiant cyhoeddus yng Nghymru. Cewch wybodaeth am bob math o gludiant cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys bysiau, trenau, awyrennau a llongau. Gallant helpu hefyd os ydych am deithio mewn car, ar feic neu ar droed am ran o’r daith neu’r daith gyfan.

Cysylltu â Traveline Cymru

Ffôn: 0300 200 22 33

neu

Ewch i’r wefan – mae yno sawl ffordd i chi ddod o hyd i’r wybodaeth sydd angen arnoch:

 • Cynllunio fy Nhaith
  I bobl nad ydynt yn gwybod holl fanylion eu taith. Yma gallwch nodi ble bydd y daith yn cychwyn, lle’r ydych yn dymuno mynd, a dyddiad ac amser y daith, cyn cael yr holl ddewisiadau posib ar gyfer y daith honno.
 • Chwilio Amserlenni Bysiau
  I bobl sy’n gwybod rhif eu bws, ond nid yr amserau. Yma gallwch nodi rhif y bws yn y blwch chwilio, ac fe gewch amserlen gyflawn ar gyfer y gwasanaeth hwnnw.
 • Amserau Bysiau drwy Neges Destun
  Map sy’n eich galluogi i chwilio am safle bws penodol a dod o hyd i ba fysiau sy’n mynd heibio’r safle hwnnw.
  Fe gewch wybodaeth am god y safle bws (er enghraifft, VGLDJDG) a gallwch anfon hwnnw fel neges destun i 84268 (am bris arferol neges destun), ac fe gewch ymateb yn rhad ac am ddim i roi gwybod i chi am y pedwar bws nesaf a fydd yn dod heibio’r safle.