Mae Cludiant Cors Caron yn gynllun peilot newydd arloesol gan Cyngor Sir Ceredigion.

Cynllun "Galw’r Gyrrwr" sy’n darparu trafnidiaeth AM DDIM i bobl sy’n byw neu’n aros yn ardal Tregaron i gael defnyddio gwasanaethau o ddydd i ddydd a chael cyfleon.

Mae bwcio yn hawdd – dim ond galwad ffôn i:

0845 020 4322

van

Mae’r Gwasanaeth yma yn peilot sydd wedi ariannu gan Llywodraeth Cymru ar gyfer 2014/15.

Darperir y gwasanaeth ar ran Cyngor Sir Ceredigion gan Ystwyth Community Transport Group.

Am fwy o wybodaeth, lawrlwythwch y daflen:

Cludiant Cors Caron – Cludiant am ddim yn ardal Tregaron