Gwasanaethau bws yn ystod gwyliau’r Nadolig 2017/2018

Dyma’r trefniadau ar gyfer gwasanaethau bysiau a dendrir, sy’n cael eu gweithredu ar ran Cyngor Sir Ceredigion dros gyfnod y Nadolig, gan gynnwys gwasanaethau TrawsCymru T1 a T1c, a Gwasanaethau Cyswllt Tacsis a gwasanaeth Bwcabus:

 • Dydd Sadwrn 23ain Rhagfyr - Bydd gwasanaethau Sadwrn arferol yn gweithredu
 • Dydd Sul 24ain Rhagfyr - DIM GWASANAETHAU eithrio bod gwasanaeth T1 yn gweithredu ar yr amserlen Dydd Sul/Gŵyl y Banc OND bydd y daith am 1640 o Gaerfyrddin yn rhedeg yn unig mor bell â Llanbedr Pont Steffan, ac ni fydd y daith am 1900 rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin yn rhedeg o gwbl; a gwasanaeth T2 yn gweithredu ar yr amserlen Dydd Sul/Gŵyl y Banc.
 • Dydd Llun 25ain Rhagfyr - DIM GWASANAETHAU
 • Dydd Mawrth 26ain Rhagfyr - DIM GWASANAETHAU
 • Dydd Mercher 27ain Rhagfyr - Gweithredir gwasanaethau arferol ond gydag amserlenni gwahanol ar wasanaethau 301 a’r 512. Hefyd, ni fydd gwasanaethau 302 na’r 304 yn rhedeg o gwbl.
 • Dydd Iau, 28ain Rhagfyr - Gweithredir gwasanaethau arferol ond gydag amserlenni gwahanol ar wasanaethau 301 a’r 512. Hefyd, ni fydd gwasanaethau 302 na’r 304 yn rhedeg o gwbl.
 • Dydd Gwener, 29ain Rhagfyr - Gweithredir gwasanaethau arferol ond gydag amserlenni gwahanol ar wasanaethau 301 a’r 512. Hefyd, ni fydd gwasanaethau 302 na’r 304 yn rhedeg o gwbl.
 • Dydd Sadwrn 30ain Rhagfyr - Gweithredir gwasanaethau arferol ond gydag amserlenni gwahanol ar wasanaethau 301 a’r 512. Hefyd, ni fydd gwasanaethau 302 na’r 304 yn rhedeg o gwbl.
 • Dydd Sul 31ain Ionawr - DIM GWASANAETHAU eithrio bod gwasanaeth T1 yn gweithredu ar yr amserlen Dydd Sul/Gwyl y Banc OND bydd y daith am 1640 o Gaerfyrddin yn rhedeg yn unig mor bell â Llanbedr Pont Steffan, ac ni fydd y daith am 1900 rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin yn rhedeg o gwbl; a gwasanaeth T2 yn gweithredu ar yr amserlen Dydd Sul/Gŵyl y Banc.
 • Dydd Llun 1af Ionawr - DIM GWASANAETHAU
 • Dydd Mawrth 2ail Ionawr - Ailddechrau gwasanaethau arferol

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch gwasanaethau bysiau sy’n cael eu gweithredu yn fasnachol neu ar ran Cynghorau Sir eraill, cysylltwch â’r cwmni bysiau neu ffoniwch Traveline Cymru ar 0800 464 0000 neu ar www.cymraeg.traveline.cymru

Mae’n rhaid i deithwyr sy’n dymuno archebu siwrneiau ar wasanaethau Cyswllt Tacsis (T21/T22/T27/T29) Ceredigion ar 23ain, 27ain, 28ain, 29ain, 30ain Rhagfyr ac ar 2ail Ionawr wneud hynny drwy ffonio 01970 633 555 erbyn 12pm Ddydd Gwener 22ain Rhagfyr.

Dylai teithwyr sy’n dymuno archebu siwrneiau ar wasanaeth Bwcabus yn ystod cyfnod y Nadolig ffonio 01239 801 601 neu ewch i www.bwcabus.info

Gwasanaeth Llwybr Amserlen
Bwcabus

Bwcabus
www.bwcabus.info 01239 801 601

Bwcabus

​Cardi Bach 552 Aberteifi - Aberporth - Cei Newydd

Cardi Bach 552

T1-T1C

T1 Aberystwyth - Caerfyrddin

T1C Aberystwyth - Caerdydd

T1-TC

T1-701 Sul-Sunday

540

Aberystwyth - Llanbedr Pont Steffan

540

T2-X28

Aberystwyth - Machynlleth - Caernarfon - Bangor

T2-X28

T5-X50-554

Aberystwyth - Aberaeron - Cei Newydd - Aberteifi - Hwlffordd

T5-X50-554

T5 SUNDAY

T21-562

Aberystwyth - Llanafan - Pontrhydygroes - Tregaron

T21-562

T22-YP22-522

Aberystwyth - Pisgah - Pontarfynach - Cwmystwyth - Tregaron (YP22)

T22-YP22-522

T27

(Aberystwyth) - Penrhyncoch - Penbontrhydybeddau

T27

T29

Pontrhydfendigaid - Swyddffynnon - Tregaron

T29

X1

Four Crosses – Aberystwyth

X4

Aberystwyth - Llangurig - Croesoswallt

X4

X18

Aberystwyth - Rhaeader - Llanelwedd - Llanwrtyd Wells

X18

03

Llyfrgell Genedlaethol Cymru/Llwybr Prifysgol

03

06

Aberystwyth - Clarach - Aberystwyth

06 Haf - Summer

230

Aberteifi - Crymych - Caerfyrddin

230

288-289

Llanbedr Pont Steffan - Llansawel - Lanymddyfri

288-289

301-302-304

Gwasanaeth Tref Aberystwyth

301-302-304

305

Gwasanaeth Aberystwyth a Waunfawr

305

306

Aberystwyth - Campws Llanbadarn

306

405

Aberteifi - Llandudoch - Trefdraeth

405

406

Gwasanaeth Tref Aberteifi drwy Heol Hafod, North Park, Maesglas

460

407

Aberteifi - Llandudoch - Traeth Poppit

407

409

Aberystwyth - Amwythig - Birmingham - Llundain

409

430

Aberteifi - Cilgerran - Crymych - Narberth

430

440

Castell Newydd Emlyn - Drefach - Cwmpengraig

441

Castell Newydd Emlyn - Capel Iwan - Hermon - Caerfyrddin

441

460

Aberteifi - Castell Newydd Emlyn - Caerfyrddin

460

512

Aberystwyth - Ynyslas

512

525-X47

Aberystwyth - Capel Bangor - Ponterwyd - Llanidloes

525-X47

526

Aberystwyth - Capel Dewi - Penrhyncoch

526

551A

Aberteifi - Castell Newydd Emlyn - Aberaeron - diwrnodau Coleg yn unig

551A

554

Aberteifi - Aberporth - Beulah

554

585

Aberystwyth - Llanilar - Tregaron - Cellan - Llanbedr Pont Steffan

585

588

Aberystwyth-Llwngwyryfon-Tregaron-Llangybi-Llanbedr Pont Steffan

588