Traffig yn cael ei oedi yng Ngheredigion

Am waith pellach ar fap (noder - ni nodir pob gwaith) : http://ceredigion.roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Rheolaeth Traffic Rheswm Cyswllt Cleient/Contractwr

B4340 New Cross SY23 4LY

21.01.2018- TBC Goleuadau 2 Ffordd Difrod tirlithriad Amberon Ltd 0845 3715050

B4333 Ffordd Beulah, Castell Newydd Emlyn SA38 9QB

29.01.2018 - TBC Goleuadau 2 Ffordd Priffyrdd/Civils Forest 01633 284700

B4340 Croesffordd A485 and B4578 Tregaron

24.01.2018 - TBC Goleuadau 2 Ffordd Difrod i'r briffordd Amberon 0845 3715050

Cefnffordd A487 lôn tua'r De Gorllewin Brynhoffnant

08.03.2018-21.08.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

A487 gyferbyn Red Lion, Ffos-y-Ffin

08.03.2018-21.08.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

A487 o dan Tro Cofiwch Dryweryn Gogledd Llanrhystud

08.03.2018-21.08.2018 Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards Ail-wynebu / Resurfacing

Cefnffordd A487 rhwnt Ysgol Tremain & Ficerdy, Tremain

08.03.2018-21.08.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

Cefnffordd A487 rhwng Ffordd Llwyncoed a Blaenporth

08.03.2018-21.08.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

A485 Castle Hill, Llanilar

03.01.2018 TBC Goleuadau 2 Ffordd Tanysgrifiad ffyrdd Amberon 08453 715050

A482 Felinfach

19.03.2018 - TBC Goleuadau 2 Ffordd Cefnogaeth ffyrdd 0845 3715050

Talgarreg

18.04.2018 - TBC Goleuadau 2 Ffordd Mesur diogelwch argyfwng oherwydd mater Cymorth Priffyrdd. Amberon 0845 3715050

A485 Bridge in Rhydowen

26.05.2018 - TBC Goleuadau 2 Ffordd Difrod i wal parapet ar ôl damwain. Amberon 0845 3715050

A487 Rhydypennau School, Bow Street

13.06.18-22.06.18 Goleuadau 2 Ffordd Gosod arwyddion parth 20mya Amberon 084537 1050

A487 Eglws Fach

12.06.18 – 19.06.18 Goleuadau 2 Ffordd Draenio 0845 371 5050

A487 Furnace

11.06.18 – 06.07.18 Goleuadau 2 Ffordd Parhad o Wella'r Cynllun Goleuo Priffyrdd

A475 Pentre Bach Lampeter. Nr Bridgend Cottage

18.06.2018– 30.07.2018 Goleuadau 2 Ffordd Adeiladu wal 01570 422443

B4576 Penrhiwfach, Llanfarian

18.06.2018- 19.06.2018 Goleuadau 2 Ffordd Cebl cyflenwad trydan tanddaearol newydd 03700500792

A487 Llanon

18.06.18-26.06.18 Goleuadau 2 Ffordd Gosod arwyddion parth 20mya

A487 South of Synod Inn/ North of Synod Inn

18.06.18 – 20.06.18 Goleuadau 2 Ffordd Ailosod niwed H/D 0845 371 5050

B4577 between Cross Inn and Bethania

18.06.18 – 22.06.18 Goleuadau 2 Ffordd Trin Wyneb y ffordd gyda graean Amberon 0845 3715050

Gwbert Road, Cardigan

21.06.18 Goleuadau 2 Ffordd Ailadeiladu ffordd 01834 860464

OS PH At Jnct North Parade Northgate Street and Thespian Street, Aberystwyth

20.06.18 – 21.06.18 Goleuadau 2 Ffordd Mynediad diogel i adfer gwasanaeth cwsmeriaid 03700 500792