Traffig yn cael ei oedi yng Ngheredigion

Am waith pellach ar fap (noder - ni nodir pob gwaith) : http://ceredigion.roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Rheolaeth Traffic Rheswm Cyswllt Cleient/Contractwr

Cefnffordd A487 Llanon

02.01.2018-28.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gosodiad parth 20mya 07850 947139

Cefnffordd A487 Bow Street

16.03.2018-30.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gosodiad parth 20mya 07850 947139

Cefnffordd A487 Aberaeron

02.01.2018-28.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gosodiad parth 20mya 07850 947139

Cefnffordd A487 Pentref Tre Taliesin

02.01.2018 - 22.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Adnewyddu Goleuadau Stryd 07850947139

B4340 approx 1mile North of New Cross SY23 4LY

21.01.2018- TBC Goleuadau 2 Ffordd Difrod tirlithriad Amberon Ltd 0845 3715050

B4333 Beulah Rd Newcastle Emlyn SA38 9QB

29.01.2018 - TBC Goleuadau 2 Ffordd Priffyrdd / Civils Forest 01633 284700

B4340 Junction of A485 and B4578 Tregaron

24.01.2018 - TBC Goleuadau 2 Ffordd difrod i'r briffordd Amberon 0845 3715050

Cefnffordd A44 Dwyrain Cylchfan Lovesgrove, Aberystwyth

05/02/2018 - 30/03/20108 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Draenio 07850 947139

Cefnffordd A487 The Lodge, Tre'r Ddol

05/02/2018 - 28/03/2018 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Draenio 07850 947139

A487 Tre Taliesin Village

02.01.2018 - 22.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Adnewyddu Goleuadau Stryd 07850 947139

A487 The Lodge, Tre’r Ddol

12.02.2018-28.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd System ddraenio newydd

A44 Ponterwyd Village

02.01.2018 - 29.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd / 2 Way Lights Gosodiad parth 20mya 07850 947139

A487 Aberarth Hill –from 40mph signs to layby at summit of Morfa

16.03.2018-25.03.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

A485 Nr BT Exchange, Bronant, Tregaron

07.03.2018-07.04.2018 Goleuadau 2 Ffordd Torri Coed Amberon 08453 715050

A487 Clun Melyn Layby, Brynhoffnant

08.03.2018-21.03.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

A487 Southbound Lane near Blaenporth

08.03.2018-21.03.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

A487 Ridgeway Roundabout

08.03.2018-21.03.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

A487 near Blaenannerch layby

08.03.2018-21.03.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

A487 between Hen Fynyw and Wide Horizons Aberaeron

08.03.2018-21.03.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

A487 Layby, Henfynyw, Ffos-y-Ffin

08.03.2018-21.03.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

A487 between Stryd yr Eglwys and Central Hotel, High Street, Llanon

08.03.2018-21.03.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

A487 Southbound Lane North Brynhoffnant

08.03.2018-21.08.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

A487 opposite Red Lion, Ffos-y-Ffin

08.03.2018-21.08.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

A487 below Cofiwch Dryweryn Bend North of Llasnrhystud

08.03.2018-21.08.2018 Byrddiau Stopio a Mynd/Stop and Go Boards Ail-wynebu / Resurfacing

A487 between Tremain School & Vicarage, Tremain

08.03.2018-21.08.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

A487 between Llwyncoed Rd and Blaenporth

08.03.2018-21.08.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

A485 Castle Hill, Llanilar

03.01.2018 TBC Goleuadau 2 Ffordd Tanysgrifiad ffyrdd Amberon 08453 715050

A487 Plwmp Village to Llwyndafydd Junction

16.03.2018-21.03.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Ail-wynebu

Bath House Road Cardigan

19.03.2018-30.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd / Canolfan Gofal Newydd Evan Pritchard Contractors 01437 769470

A4120 Near Jct Maesyrawel A4120 Ponterwyd

19.03.2018-23.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gosodiad parth 20mya Amberon 08453 715050

O/S Gogerddan University, Penrhyncoch, Aberystwyth

19.03.2018-24.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith Draenio Amberon 0845 3715050

A475 from o/s Arosfa to o/s Waunrwgan, Penrhiwllan

19.03.2018-21.03.2018 Goleuadau treigl 2 ffordd Diogelwch ar gyfer Peiriannydd i weithio ar y strwythur o dan y ddaear A Plant lux 03700 500792

A44 outside Cartref Ffordd Sulien, Llanbadarn Fawr

14.03.2018- 22.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Llwybr troed cloddio ar gyfer bai cebl isel foltedd dan ddaear 0800 001 5400

A44 East of Bwlch Nant Yr Arian, Ponterwyd

15.03.2018- 21.03.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Amnewid Bolardau diogelwch

A44 Domestic Garage near Capel Bangor Cross Roads

15.03.2018- 21.03.2018 15.03.2018- 21.03.2018 Gully wedi'u rhwystro

A44 Llanbadarn Fawr near Glanyrafon Industrial Estate, 50 metres west of railway bridge

15.03.2018- 21.03.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Gully wedi'u rhwystro

A44 Goginan

15.03.2018- 21.03.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Rhwystr llif dŵr (detritus) yn y sianel

A44 West of Goginan

16.03.2018- 21.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith patio ffyrdd Amberon Ltd 08453 715050

A44 Ponterwyd

19.03.2018- 06.04.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gosodiad parth 20mya

A44 from Pendre to entrance to Plas Dolau, Llanbadarn Fawr

20.03.2018- 22.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith dad-siltio a cheblau Peter Williams 07984128722

A44 Near Aberystwyth Livestock Market to Opposite jct to Plas Dolau

20.03.2018- 22.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith dad-siltio a cheblau Peter Williams 07984128722

A487 South of Blaenplwyf

21.03.2018- 23.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Amnewid 1 Ffram Bocs ar y Cyd a Gorchudd(ion) yn Ffordd Gerbydau (2285mm x 680mm) Peter Williams 07984128722

A482 Felinfach

19.03.2018- 09.04.2018 Goleuadau 2 Ffordd Cefnogaeth ffyrdd 0845 3715050

A482 Pont Creuddyn

19.03.2018- 22.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gwaith draenio 0845 3715050

A475 Blaencwmerwydd Farm, A475 Horeb, Llandysul

19.03.2018- 26.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Scaffaldiau Amberon 0845 3715050