Traffig yn cael ei oedi yng Ngheredigion

Am waith pellach ar fap (noder - ni nodir pob gwaith) : http://ceredigion.roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Rheolaeth Traffic Rheswm Cyswllt Cleient/Contractwr

B4340 New Cross SY23 4LY

21.01.2018- IG Goleuadau 2 Ffordd Difrod tirlithriad Amberon Ltd 0845 3715050

B4340 Croesffordd A485 a B4578 Tregaron

24.01.2018 - IG Goleuadau 2 Ffordd Difrod i'r briffordd Amberon 0845 3715050

Talgarreg

18.04.2018 - IG Goleuadau 2 Ffordd Mesur diogelwch argyfwng oherwydd mater Cymorth Priffyrdd Amberon 0845 3715050

A485 Bont yn Rhydowen

26.05.2018 - IG Goleuadau 2 Ffordd Difrod i wal parapet ar ôl damwain Amberon 0845 3715050

A44 opp Nanty, near Pengwaith Gurig

29.06.2018- 28.09.2018 Goleuadau 2 Ffordd Atgyweirio rhwystrau crash 0845 6076060

Stradmore Mansion

31.08.2018 – IG Goleuadau 2 Ffordd Difrod i ffens diogelwch

Rhydyfelin near Llanfarian, Aberystwyth SY23 4PR

24.09.2018-28.09.2018 Goleuadau 2 Ffordd Cysylltiad Carthffosydd 01633 284700

A487 trwy pentref Bow Street

17.09.2018 – 21.09.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gosod parth / arwyddion 20 mya

A487, Imara, Lon yr Ysgol, Blaenporth, Cardigan, SA43 2BB(excavation will be on the A487 trunk road)

17.09.2018 – 01.10.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gosod pibell ddraenio hyblyg o dan Lon Yr Ysgol trwy ymyl porfa i A487 mewn i cae cyfagos

A487 From Os Garthwynnog to 100m up Northeast on A487 Llwyncelyn, SA460HF

21.09.2018 Goleuadau 2 Ffordd Mynediad yn Ofynnol i Strwythr Tanddaearol BT i atgyweirio gwasanaeth 08700 500792

A44 Lovesgrove

21.09.2018 - TBC Goleuadau 2 Ffordd Llifogydd Cyngor Sir Ceredigion