Traffig yn cael ei oedi yng Ngheredigion

Am waith pellach ar fap (noder - ni nodir pob gwaith) : http://ceredigion.roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Rheolaeth Traffic Rheswm Cyswllt Cleient/Contractwr

B4333 Rhwng Adpar a Cwmcou

31.10.2018 - IG Goleudau 2 Ffordd Gwaith cymorth priffyrdd

A487 Cylchfan Pont y Cleifion, Aberteifi

04.03.2019-12.04.2019 Goleudau 4 Ffordd Llwybr troed newydd TM Design Wales (TMDW)01267 240187

A487 Pentref Penparc

11.03.2019-23.03.2019 Goleudau 2 Ffordd Gwelliant i aros bws Amberon 07487891142

A487 Sgwar Alban, Aberaeron

11.03.2019-23.03.2019 Goleudau 2 Ffordd Gwelliant i aros bws Amberon 07487891142

Rhwng Parc Carafan Woodlands a Pentref Gilfachreda

12.03.2019 - IG Goleudau 2 Ffordd Galwad brys oherwydd carthffos fudr wedi torri 08003 285250

A482 Aberaeron SA46 0EF

26.03.2019 Goleudau 2 Ffordd Torri Coed 08453 715050

Ffordd i Cei Bach o'r B4342 gyf Gwesty Cambrian, Ger Parc Gwyliau Quay West, Cei Newydd

01.04.2019-30.04.2019 Goleudau 2 Ffordd Gwaith Amrywiaeth 07939 965958

A475 Tu allan Ardwyn Terrace, Castell Newydd Emlyn SA38 9EF

18.03.2019-29.03.2019 Goleudau 2 Ffordd Ailadeiladu Wal ar eiddo preswyl 01633 284700

Sgwar Alban, Aberystwyth

20.03.2019-02.04.2019 Goleudau 2 Ffordd Gwelliant i aros bws 07487 891142

Bont Trefechan, Stryd y Bont, Aberystwyth

20.02.2019-25.03.2019 Goleudau 2 Ffordd Clirio duct ar groes y bont 07841 916756

A482 gyf gyda Bryn Steffan, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8AW

26.03.2019-27.03.2019 Goleudau 3 Ffordd Mynediaid i Openreach i siambrau’r ceblau er mwyn gosod ceblau newydd 03700 500792

O Wynstay Stores, B4576 o bethania i'r gyffordd o'r B4577

25.03.2019 Goleudau 2 Ffordd Mynediad diogel i polyn i adfer Gwasanaeth i'r Cwsmer 03700 500792

B4333 Clwydfan, Beulah, Castell Newydd Emlyn

11.04.2019-12.04.2019 Goleudau 3 Ffordd prif gyflenwad dŵr yn gollwng 08453715050

B4343 Outside the School, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig SY25 6DF

23.03.2019 Goleudau 2 Ffordd Torri Coed 08453 715050

A44 os Mineshaft on the A44T from the jct if the C1073 to Ponterwyd Gwent

27.03.2019 Goleudau 2 Ffordd Mynediad i Strwythur Tanddaearol Aplant Lux 08700500792

A448 between C1073 and near the Forest Visitor Centre entrance Goginan

28.03.2019-29.03.2019 Goleudau 2 Ffordd mynediad diogel i rwydwaith uwchben – newid ceblau ffibr Ashtead 03700500792

A487 o/s Bryntelech, Penglais Road, Aberystwyth

21.03.2019-26.03.2019 Goleudau 2 Ffordd Trwsio bibell gyfathrebu sy'n gollwng

A487 o/s Narkunda, Penglais Road, Penglais, Aberystwyth

21.03.2019-26.03.2019 Goleudau 2 Ffordd Adnewyddu fferrel gollwng

A487 Gellie South of Synod Inn, Plwmp

28.03.2019 Goleudau 2 Ffordd Torri Coed

A487 Blaenporth to Blaenannerch

19.03.2019-05.04.2019 Goleudau 2 Ffordd Ail-wynebu Forest 08003285250

A487 Bwlchcrwys to Temple Bar, Sarnau

20.03.2019-05.04.2019 Goleudau 2 Ffordd Ail-wynebu Forest 08003285250

A487 Garth Llwyfen, Bow Street

25.03.2019-27.03.2019 Goleudau 2 Ffordd Gosodwch mesurydd dŵr cartref newydd 07940404941

A487T jct A4159 Comins Coch

28.03.2019 Goleudau 2 Ffordd Diogelwch ar gyfer Peiriannydd i weithio ar y strwythur o dan y ddaear Ashtead 03700500792

A487 from opposite Dolfor to opposite Penllyn, Stryd Fawr, Llanon

29.03.2019 Goleudau 2 Ffordd gwaith ceblau 0753389048