Traffig yn cael ei oedi yng Ngheredigion

Am waith pellach ar fap (noder - ni nodir pob gwaith) : http://ceredigion.roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Rheolaeth Traffic Rheswm Cyswllt Cleient/Contractwr

B4340 New Cross SY23 4LY

21.01.2018- IG Goleuadau 2 Ffordd Difrod tirlithriad Amberon Ltd 0845 3715050

B4340 Croesffordd A485 a B4578 Tregaron

24.01.2018 - IG Goleuadau 2 Ffordd Difrod i'r briffordd Amberon 0845 3715050

Talgarreg

18.04.2018 - IG Goleuadau 2 Ffordd Mesur diogelwch argyfwng oherwydd mater Cymorth Priffyrdd Amberon 0845 3715050

B4333 rhwng Adpar a Cwmcou

31.10.2018 - TBC Goleudau 2 Ffordd Gwaith cymorth priffyrdd

Heol y Bont, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7HD

14.01.2019-18.01.2019 Goleudau 4 Ffordd Mynediad i strwythur tanddaearol – ceblau ar gyfer cysylltu cwsmer newydd 03700 500792

Heol y Bont, Gyffordd a Stryd y Coleg, Llanbedr Pont Steffan, SA48 7HD

14.01.2019-18.01.2019 Goleudau 3 Ffordd Mynediad i strwythur tanddaearol – ceblau ar gyfer cysylltu cwsmer newydd 03700 500792

A44 Gorllewin o Cylchfan Lovesgrove, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth

07.12.2018-10.12.2018 Goleudau 2 Ffordd Llifogydd

A44 outside Llys Eifion Ponterwyd

14.12.2018-17.12.2018 Goleudau 2 Ffordd Cloddio ac Ail-osod twll ar y cyd ar waelod golau stryd yn y golofn droedffordd (20mya)

A487 Glandyfi

12.11.2018-04.02.2019 Goleudau 2 Ffordd Strwythurau Amberon 0845 3715050

A487 WN7PFR99, opp Bryn Awelon, Llanfarian Village

07.12.2018-11.12.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Amnewid polion BT

A487 tir ger Cae Llwyni, Sarnau, Llandysul

10.12.2018-21.12.2018 Goleudau 2 Ffordd Cyflenwad Tân Domestig / Chwistrellu 07538818746

A487 gyf Neuadd Glenview i'r croesffordd A487 Blaenplwyf, Aberystwyth

10.12.2018-12.12.2018 Goleudau 2 Ffordd Mynediad i strwythur o dan ddaear – ceblau ar gyfer cysylltu cwsmer newydd Ashtead 03700 500792

A487 Pentref Blaenplwyf croesffordd USRN 47122573 i gyf Frondeg Villa, Blaenplwyf, Aberystwyth

10.12.2018-12.12.2018 Goleudau 2 Ffordd Mynediad i strwythur o dan ddaear – ceblau ar gyfer cysylltiad i cwsmer newydd Ashtead 03700 500792

A487 croesffordd gyda B4159, Bow Street

10.12.2018-11.12.2018 Goleudau 2 Ffordd Cywiro bai ar Ynys Canolog

A487 o Llanfarian i Blaenplwyf

11.12.2018-13.12.2018 Goleudau 3 Ffordd Diogelwch ar gyfer Peiriannydd i weithio ar y strwythur dan ddaear A Plant Lux 08700 500792

A487 o gylchfan Ridgeway i gyf Llys Y Meidw, A487 Aberteifi

11.12.2018-12.12.2018 Goleudau 2 Ffordd / 2 Way Lights Mynediad i strwythur o dan ddaear – ceblau ar gyfer cysylltiad cwsmer newydd Ashtead 03700 500792

A487 Trefechan, Aberystwyth

11.12.2018 Goleudau 2 Ffordd Gwaith Tyllau Dŵr 08003 285250

B4334 Croesffordd gyda Heol y Bedw, Llandysul SA44 5TD

12.12.2018 Goleudau 3 Ffordd Mynediad i twll yn y cerbytffordd 084537 15050