Traffig yn cael ei oedi yng Ngheredigion

Am waith pellach ar fap (noder - ni nodir pob gwaith) : http://ceredigion.roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Rheolaeth Traffic Rheswm Cyswllt Cleient/Contractwr

A487 Tre Taliesin

02.01.2018-13.02.2018 Goleuadau 2 Ffordd / Cynllun Lleoli Goleuadau Stryd 07850 947139

A487 Llanon

02.01.2018-28.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gosodiad parth 20mya 07850 947139

A487 Bow Street

02.01.2018-28.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gosodiad parth 20mya 07850 947139

A487 Aberaeron

02.01.2018-28.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gosodiad parth 20mya 07850 947139

A44 Ponterwyd

02.01.2018-29.03.2018 Goleuadau 2 Ffordd Gosodiad parth 20mya 07850 947139

A487 Tai Ffordd Fawr, from Furnace to Entrance of Ynys Greigog, Furnace

17.01.2018 - 19.01.2018 Goleuadau 2 Ffordd newid ffrâm a gorchudd 01267 231668

A487 51m North of Jct with U1008 Penlon near Talybont from the Jct of A487 Talybont Village

17.01.2018 - 19.01.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Adeiladu 1 siambr ar y cyd wedi'i ragweld (725mm x 25mm) 600mm o ddwfn 0800 0232023

A487 Jct Terrace Road

10.01.2018 - 24.01.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Atgyweirio Pothole yn y ffordd

A487 Northbound Lane between Royal Oak Garage & School, Llanfarian Village

10.01.2018 - 24.01.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Draen, gullies, dalfannau, gullies – gully - silted

A487 Adj gas Cover between Slaters & Swansons, Sgwar Owain Glyndwr, Aberystwyth

10.01.2018 - 24.01.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Llwybrau troed a llwybrau beiciau - troedffordd - slab creigiog

A487 Parking Bay outside Sophies, North Parade, Aberystwyth

10.01.2018 - 24.01.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Atgyweirio Pothole yn y ffordd

A487 Furnace, Machynlleth

16.01.2018 - 17.01.2018 Goleuadau 2 Ffordd Torri Coed 0845 3715050

A487 Cambrian Street, Thespian Street, Aberystwyth

10.01.2018 - 24.01.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Atgyweirio Pothole yn y ffordd

A487 - Jct Rheidol Road, Aberystwyth

10.01.2018 - 24.01.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Atgyweirio Pothole yn y ffordd

A487 Expansion joint North side of Bridge, Llanfarian Village

10.01.2018 - 24.01.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Atgyweirio Pothole yn y ffordd

A487 Below Crossing Point below 3rd Avenue, Northbound lane, First Avenue, Aberystwyth

10.01.2018 - 24.01.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Atgyweirio Pothole yn y ffordd

A44 Goginan Village

15.01.2018 - 17.01.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Adnewyddu polion BT a gosod ceblau ffeibr uwchben

A44 - From o/s Swn Y Clos to O/S Fron Haul, Capel Bangor

15.01.2018 - 17.01.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Adnewyddu polion BT a gosod ceblau ffeibr uwchben

A44 O/S Gwalla House to approx. 154m North from Gwalla House, Goginan

15.01.2018 - 17.01.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Adnewyddu polion BT a gosod ceblau ffeibr uwchben

A44 From Bwthyn Penybont to Mount Pleasant, Goginan

15.01.2018 - 17.01.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Adnewyddu polion BT a gosod ceblau ffeibr uwchben

A44 - From O/S Dolberllan to approx. 177m South from Tangenlan, Capel Bangor

15.01.2018 - 17.01.2018 Byrddiau Stopio a Mynd Adnewyddu polion BT a gosod ceblau ffeibr uwchben

A44 Ty Clyd, llanbadarn Road, Aberystwyth

17.01.2018 - 19.01.2018 Goleuadau 2 Ffordd Llwybr troed cloddio, bai cebl atgyweirio 0800 001 5400

A475 From O/S Dan-Y-Warren to approx 254m North from Do I Wilber Club House, A475 from Cilgwyn Hotel to Llandifdiog, Llandifdiog

22.01.2018 - 24.01.2018 Goleuadau 2 Ffordd Mae cloddio i osod duct & rhaglen rolio o gebl tanddaearol gyda rhwystrau duct (pibell) posibl 01934 733516