Ar Gyfer Cau Ffyrdd Dros Dro ar cefnffordd A487 a A44 cyfeiriwch at y wefan https://roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Amserau Sylwadau Adnoddau

B4572 Clarach Road, Aberystwyth

cyf: 248/17

Gohiriwyd 09:00 - 17:00

Gwaith Coed

Cyngor Sir Ceredigion - Yr Arfordir a Chefn Gwlad

Linc i fap

U5121 Gwenlli, Synod Inn

cyf: 172/18 (RJ)

Gohiriwyd 07:30 - 19:00

Gwaith draenio

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

A475 Penrhiwllan, Llandysul

cyf: 183/18 (MdV)

Gohiriwyd 08:00 - 17:00

Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

Coedlan y Parc a Boulevard St Brieuc, Aberystwyth

cyf: 139/18

19/11/2018 & 26/11/2018 06:00 - 00:00

Ffair Aberystwyth

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

Hafan, Lôn Tŷ Llwyd, Llanfarian

cyf: 189/18

19/11/2018 - 20/11/2018 08:00 - 17:00

Gwaith gwasanaeth dŵr

Dŵr Cymru

Linc i fap

C1099 Blaen-Cudd-Bach, Maesllyn, Llandysul

cyf: 188/18

21/11/2018 - 22/11/2018 08:00 - 17:30

Gwaith arwynebu

Gerald D Harries & Sons Ltd

Linc i fap

Laura Place, Pier Street, Great Darkgate Street – Sgwâr Owain Glyndwr, and Baker Street, Aberystwyth

cyf: 141/18

01/12/2018 07:30 - 20:00

Gorymdaith Golau Nadolig Aberysywth

Menter Aberystwyth

Linc i fap

Pendre, Stryd Fawr, Stryd Mary, Y Strand, Rhiw Grosvenor, Aberteifi

cyf: 191/18

07/12/2018 18:45 - 20:30

Gorymdaith Llusernau Aberteifi

Theatr Byd Bychan

Linc i fap

Maes Mihangel, Y Streyd Fawr, Aberystwyth

cyf: 181/18

08/12/2018 - 09/12/2018 & 15/12/2018 - 16/12/2018 & 22/12/2018 - 23/12/2018 10:00 - 21:00

Ffair Nadolig

Advancing Aberystwyth

Linc i fap

Canol Tref, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 175/18

06/12/2018 15:30 - 19:30

Ffair Nadolig

LAS Recycling Ltd

Linc i fap

C1187 Penffynnon, Talgarreg

cyf: 190/18

26/11/2018 - 27/11/2018 08:00 - 17:30

Gwaith gwasanaeth dwr

Dwr Cymru

Linc i fap