Ar Gyfer Cau Ffyrdd Dros Dro ar cefnffordd A487 a A44 cyfeiriwch at y wefan https://roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Amserau Sylwadau Adnoddau

Pennar Road, Parcllyn

cyf: 155/18

Gohiriwyd tan Haf - Hydref 2019 08:00 - 18:00

Adeiladu carffosiaeth newydd a gwaith yn ymwneud â thyllau archwilio

Morgan Sindall Construction and Infrastructure Ltd

Linc i fap

C1139 Llyfnant Valley, Glaspwll, Machynlleth

cyf: 265/18 (IE)

14/01/2019 - I'w Gadarnhau 24 Awr

Gwaith ar Frys - Angen Cynnal y Briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i Fap

Stryd Fawr, Aberteifi

cyf: 264/18

01/03/2019 12:55 - 13:30

Parêd Gwyl Dewi

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

Y Stryd Fawr, Terrace Road, Aberystwyth

cyf: 195/18

02/03/2019 13:00 - 14:15

Parêd Gwyl Dewi

St David Day Parade Community

Linc i fap

Peterwell Terrace, Stryd Fawr A475, Stryd St Tomos, Ffordd y Porthmyn, Stryd y Bont, Stryd y Coleg A482, Ffordd y Bryn, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 257/18

04/03/2019 12:45 - 13:45

Parêd Gwyl Dewi

Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan

Linc i fap

Belle Vue Hotel, Marine Terrace, Aberystwyth

cyf: 263/18

18/02/2019 - 15/03/2019 08:00 - 17:00

Dymchwel Adeilad a Ddifrodwyd gan Dân a'r Angen am Graen y Tu Blaen i'r Adeilad

E.LL Hughes & Sons Ltd

Linc i fap

C1001 Capel Dewi, Aberystwyth

cyf: 270/18

15/02/2018 08:00 - 16:30

Ailosod Ceblau Trydan a Polion

Overlec

Linc i Fap

U1560 Ciliau Aeron, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 273/18 (MdV)

18/02/2019 - 22/02/2019 07:30 - 17:30 (ddyddiol)

Gwaith Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i Fap

B4333 Ffordd Newydd, Aberporth

cyf: 276/18

17/02/2019 09:00 - 15:00

Gwaith ceblau trydan

Western Power Distribution

Linc i fap

Park Street, Cei Newydd

cyf: 268/18

25/02/2019 - 15/03/2019 07:30 - 19:00

Adeiladu Carffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

C1127 Llanrhystud

cyf: 281/18

12/02/2019 - 13/02/2019 09:00 - 15:00

Ailnewid polion BT

BT

Linc i fap

U1164 New Cross

cyf: 284/18 (MdV)

20/02/2019 - 22/02/2019 07:30 - 17:30

Gwaith Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

C1167 Felindre Uchaf, Cwmann

cyf: 286/18

13/02/2019 - 14/02/2019 08:00 - 17:00

Gwaith Gwasanaeth Dwr

Dwr Cymru

Linc i fap

Llanddewi Brefi - U1516, B4343, C1113, U1518

cyf: 214/18

10/03/2019 11:00 - 13:45

Ras 5K a 10K

Ras Gwyl Dewi

Linc i fap

B4334 Glascoed, Rhydlewis

cyf: 278/18

13/02/2019 - 14/02/2019 08:00 - 17:00

Gwaith ar frys i gwasanaeth dwr

Dwr Cymru

Linc i fap

B4353 Ynyslas, Borth

cyf: 201/18

22/02/2019 - 23/02/2019 22:30 - 07:00

Gwaith i'r rheilffordd

Network Rail

Linc i fap

U1110 Goginan, Aberystwyth (Jct A44 - Ffarm Hafodau)

cyf: 289/18 (MdV)

25/02/2019 - 01/03/2019 07:30 - 17:30 (Dyddiol)

Gwaith Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i Fap

Stryd Mason, Cei Newydd

cyf: 258/18

25/02/2019 - 26/02/2019 09:00 - 17:30 (24 awr)

Gwaith Gwasanaeth Dŵr

Dŵr Cymru

Linc i Fap

Ffordd Caradog, Aberystwyth

cyf: 260/18

25/02/2019 - 27/02/2019 09:00 - 16:30 (24awr)
Datgysylltu Gwasanaeth i'r Prif Nwy

Linc i Fap

U1504 Ty Capel, Tregaron

cyf: 295/18

12/02/2019 - 14/02/2019 09:00 - 17:30 (24awr)

Gwaith ar frys i gwasanaeth dwr

Dwr Cymru

A4120 Heol-y-Bont, Llanbadarn Fawr

cyf: 210/18

02/03/2019 - 03/03/2019 23:00 - 11:30

Gwaith i'r rheilffordd

Network Rail

Linc i fap

U1042 Eglwysfach

cyf: 291/18

04/03/2019 - 08/03/2019 07:30 - 17:30

Resurfacing works

Ceredigion County Council

Linc i fap

B4576 Pen-y-Lan, Bwlch-llan

cyf: 280/18

04/03/2019 - 05/03/2019 09:00 - 17:30

Gwaith gwasanaeth dwr

Dwr Cymru

Linc i fap

U1061 Salem, Penrhyncoch

cyf: 290/18

04/03/2019 - 08/03/2019 00:01 - 23:59

Gwaith dyctio

BT

Linc i fap