Ar Gyfer Cau Ffyrdd Dros Dro ar cefnffordd A487 a A44 cyfeiriwch at y wefan https://roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Dyddiadau/Amserau Cyfiawnhad am y Cyfyngiad Adnoddau

Pennar Road, Parcllyn

cyf: 155/18

Gohiriwyd tan Haf - Hydref 2019 08:00 - 18:00

Adeiladu carffosiaeth newydd a gwaith yn ymwneud â thyllau archwilio

Morgan Sindall Construction and Infrastructure Ltd

Linc i fap

C1139 Llyfnant Valley, Glaspwll, Machynlleth

cyf: 265/18 (IE)

14/01/2019 - I'w Gadarnhau 24 Awr

Gwaith ar Frys - Angen Cynnal y Briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i Fap

B4353 Ynyslas, Borth

cyf: 201/18

27/04/2019 - 28/04/2019 22:30 - 07:00

Gwaith i'r rheilffordd

Network Rail

Stryd y Priordy a Stryd Fawr, Aberteifi

cyf: 03/19

19/04/2019 11:30 - 12:00

Gorymdaith y Tystio

Cardigan Churches Together

Stryd Fawr Uchaf, Stryd Fawr - Sgwar Owain Glyndwr, Aberystwyth

cyf: 12/19

19/04/2019 11:15 - 11:45

Gorymdaith y Tystio

St Michael’s Church Aberystwyth

Aberteifi

cyf: 02/19

27/04/2019 13:30 - 16:00

Dydd Sadwrn Barlys

Pwyllgor Sioe Sadwrn Barlys Aberteifi

17 Gerddi'r Ffynon, Trefechan, Aberystwyth

cyf: 25/19

29/04/2019 08:00 - 17:30

Gwaith gwasanaeth dwr

Dwr Cymru

7 Bro Tygwydd, Llandygwydd

cyf: 30/19

25/04/2019 - 26/04/2019 08:00 - 17:00

Gwaith gwasanaeth dwr

Dwr Cymru

C1119 Maen Llwyd, Llanrhystud

cyf: 31/19

15/04/2019 09:00 - 16:00

Gwaith i strwythur tanddaearol

Openreach

17 Stryd y Crwynwr, Aberystwyth

cyf: 37/19

24/04/2019 - 25/04/2019 08:00 - 17:30

Gwaith gwasanaeth dwr

Dwr Cymru

C1081 Heol Llangoedmor, Penparc

cyf: 36/19

29/04/2019 - 30/04/2019 08:00 - 17:00

Cloddio darn o'r rhewl

T I DAVIES & SON

Heol y Gogledd, Heol y Coleg, Stryd Fawr, Bryn Road, Teras Peterwell, Heol y Bont, C1023 Heol Llanbadarn, B4343 Llanfair Clydogau, B4343 Cellan, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 32/19

21/04/2019 11:00 - 13:30 - stopio traffig ar adegau trwy y ras

Ras Rhewl 10 Milltir Teifi

Cei Newydd

cyf: 26/19

05/05/2019 07:00 - 19:00

Soapbox Derby Cei Newydd

Rhodfa Fuddug, Glan-y-Mor, Rhodfa Newydd, Y Ro Fawr, Stryd y Brenin, Fford y Mor, Heol Minafon, Aberystwyth

cyf: 40/19

12/05/2019 05:00 - 15:00

Ras am Fywyd

Cancer Research UK

Stryd y Popty, Stryd Portland, Aberystwyth

cyf: 27/19

12/05/2019 13:45 - 14:00

Gorymdaith Maer

Cyngor Tref Aberystwyth

Tregaron

cyf: 11/19

16/05/2019 - 19/05/2019 20:00 - 11:00

TregaRoc

Tregaron

cyf: 16/19

24/05/2019 - 25/05/2019 09:00 - 17:00

Ffair Garon - Ffair blynyddol

Rhodfa Newydd, Heol y Wig, Y Stryd Fawr, Stryd y Bont, Aberystwyth

cyf: 04/19

24/05/2019 - 26/05/2019 08:00 - 06:00

AberCycleFest

C1017 Alwenydd, Llwyncelyn

cyf: 43/19

07/05/2019 - 08/05/2019 08:00 - 17:30

Gwaith gwasanaeth dwr

Dwr Cymru