Ar Gyfer Cau Ffyrdd Dros Dro ar cefnffordd A487 a A44 cyfeiriwch at y wefan https://roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Amserau Sylwadau Adnoddau

B4572 Clarach Road, Aberystwyth

cyf: 248/17

Gohiriwyd 09:00 - 17:00

Gwaith Coed

Cyngor Sir Ceredigion - Yr Arfordir a Chefn Gwlad

Linc i fap

Maes Laura, Aberystwyth

cyf: 12/18

23/04/2018 - 31/08/2018 08:00 - 17:00 24 awr

Gwaith adnewyddu

Prifysgol Aberystwyth

Linc i fap

U1656 Ger Oxenhall, Llanfair Clydogau

cyf: 29/18 (PH)

13/08/2018 - 27/08/2018 08:00 - 18:00

Gwaith Draenio

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

B4576 Llangwyryfon

cyf: 18/18 (JB)

02/08/2018 - 10/09/2018 07:30 - 19:00

Gwaith i gynnal y briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

U1090 Nant-y-Moch Dam, Ponterwyd

cyf: 03/18

13/08/2018 - 24/08/2018 08:00 - 16:30

Gwaith ailosod

Statkraft Energy Ltd

Linc i fap

U5172, Cei Newydd

cyf: 89/18 (MdV)

13/08/2018 - 23/08/2018 07:30 - 18:30

Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

B4342 Brodawel, Llundain-fach, Talsarn

cyf: 103/18 (JB)

13/08/2018 - 31/08/2018 07:30 - 19:00 (24awr)

Gosod wal cynhaliol

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

Pen Cei, Cadwgan, Lôn Ganol, Heol Gambia, Heol Tudur, Stryd y Farchnad, Stryd y Bont, Ffordd y Gogledd, Heol y Graig, Heol y Tywysog, Stryd y Fro, Sgwâr Alban - Aberaeron

cyf: 26/18

27/08/2018 08:00 - 16:00

Carnifal Aberaeron

Linc i fap

U1504 Penrodyn, Tregaron

cyf: 60/18

23/07/2018 - 23/09/2018 09:00 - 17:00

Gwaith adeiladu gyda scaffaldau

Aled Plastering Contractor

Linc i fap

C1019 Bont Goch, Tal-y-Bont

cyf: 85/18 (PH)

03/09/2018 - 05/10/2018 08:00 - 17:00

Creu mannau pasio

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

Teras Cae Gwyrdd a Rhes Fictoria, Llanbedr Pont Steffan

cyf: 97/18 (MdV)

28/08/2018 - 30/08/2018 18:00 - 23:30

Gwaith arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

Bont Llandysul, Pont Tyweli

cyf: 125/18

27/08/2018 - 28/08/2018 18:00 - 06:30

Newid ffrâm carthffosiaeth

Amberon LTD

Linc i fap

C1145/U1160 Mynydd Bach, Pontarfynach

cyf: 131/18

13/08/2018 - 24/08/2018 08:00-17:00 24 awr

Young Bros Ltd

Gwaith Carthffos

Linc i fap

U5071 Brithdir, Rhydlewis

cyf: 75/18

03/09/2018 - 30/09/2018 07:30 - 19:00

Amnewid Cylfat

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

U5181 Pont Foelallt, Ciliau Aeron

cyf: 48/18

03/09/2018 - 28/09/2018 07:30 - 19:00

Amnewid Cylfat

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

Stryd Charles, Llandysul

cyf: 128/18

10/09/2018 - 14/09/2018 09:00 - 16:00

Gwaith dan ddaear i ceblau trydan

Western Power

Linc i fap

B4343 Pontarfynach, Aberystwyth

cyf: 135/18

13/09/2018 - 14/09/2018 08:00 - 17:30

Gwaith gwasanaeth dwr

Dwr Cymru

Linc i fap

A4120 Heol-y-Bont, Croesfan rheilfford Llanbadarn Fawr

cyf: 130/18

16/09/2018 - 17/09/2018 21:30 - 06:30

Gwaith cynnal a chadw ar y groesfan rheilffordd

Network Rail

 

Linc i fap