Ar Gyfer Cau Ffyrdd Dros Dro ar cefnffordd A487 a A44 cyfeiriwch at y wefan https://roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Amserau Sylwadau Adnoddau

C1010 Penrhyncoch

cyf: 132/17 (SH/MC)

29/01/18- 13/04/18 24 awr

Gwelliant i'r Ffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Link i fap

Mwldan Uchaf, Aberteifi

cyf: 44/05 (AG)

22/09/14 - 22/05/18 24 awr

Cau ar frys oherwydd cyflwr gwael wal adeilad y Guildhall/

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

Maesglas - Heol Helyg & PROW78/47, Aberteifi

cyf: 177/17 (NJ)

29/01/2018 - 23/03/2018 08:00 - 18:00 (24 awr)

Gwaith Cylfat Newydd

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

C1152 Llangwyryfon

cyf: 214/17 (BH)

30/01/18-03/02/18 Wedi ohirio -hyd fwy o fanylion 08:00-18:00 yn dyddiol

Gwaith arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

C1070, Rhydyfelin

cyf: 217/17 (JB/JH)

24/01/18 - Hyd fwy o fanylion 24 awr

Difrod i ffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

C1070 Rhydyfelin

cyf: 133/17 (JB/JH)

05/02/2018 - 23/02/2018 24 awr

Gwaith i ategu’r briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

B4576 (Ger Rhodmad, Abermad) Llanfarian

cyf: 166/17 (JB/JH)

Gohiriwyd - Dyddiadau i'w Gadarnhau (12/02/2018 - 02/03/2018) 07:30-19:00 (24 awr)

Gwaith Trwsio a Chynnal a Chadw ar y Bont

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

Tref Aberystwyth

cyf: 199/17

03/03/2018 13:00-14:15

Parêd Gwyl Dewi Aberystwyth

Sion Jobbins, Cymdeithas Parêd Gwyl Dewi Aberystwyth

Linc i fap

Llanbedr Pont Steffan

cyf: 198/17

02/03/2018 13:00-14:00

Parêd Gwyl Dewi, Llanbedr Pont Steffan

Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan

Linc i fap

C1164 Cellan

cyf: 227/17 (BH/MC)

23/02/18 08:00-18:00

Gwaith adfer arwynebu

G D Harries

Linc i fap

B4343/C1240 Sgwar Tregaron

cyf: 228/17 (BH/MC)

18/02/18-22/02/18 yn ddyddiol 17:00 - 24:00 noswaithau yn unig

Gwaith arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

B4337 Trychrug Hill

cyf: 229/17 (BH/MC)

22/02/18-23/02/18 08:00-18:00 yn ddyddiol

Gwaith arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

C1008 Llangeitho

cyf: 142/17

19/02/2018 - 21/02/2018 09:00-16:00

Ailosod Polyn BT

Utility Services Ltd

Linc i fap

U5073 Allt y Cordde, Glynarthen

cyf: 208/17

19/02/2018 - 21/02/2018 07:00-17:00 (24awr)

Gwaith i’r Gwasanaeth Dŵr

Dŵr Cymru

Linc i fap

Pwllhai, Aberteifi

cyf: 222/17

21/02/2018 - 22/02/2018 07:00-17:00

Gwaith i’r Gwasanaeth Dŵr

Dwr Cymru

Linc i fap

B4340 Bryn Eglur, Ystrad Meurig

cyf: 220/17

22/02/2018 - 23/02/2018 07:00-17:00

Gwaith i’r Gwasanaeth Dŵr

Dŵr Cymru

Linc i fap

A485 Ynys-Goch-Fach, Bronant

cyf: 232/17 (PH/NJ)

26/02/2018 - 02/03/2018 Wedi Ohirio - hyd fwy o fanylion 08:00-17:00

Torri Coed

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

Teifi Street, Pontrhydfendigaid

cyf: 209/17

26/02/2018 - 02/03/2018 09:00-15:00 (24awr)

Ceblau Trydan Tan Ddaear

Western Power Distribution

Linc i fap

C1055 Cnwch Coch, Aberystwyth, SY23 4LJ

cyf: 224/17

27/02/2018 07:30-16:30

Ailosod Ceblau Trydan a Polion

A-Plant Lux Traffic

Linc i fap

U1061 Salem, Penrhyncoch

cyf: 225/17

02/03/2018 08:00-16:30

Ailosod Ceblau Trydan a Polion

A-Plant Lux Traffic

Linc i fap

C1086 Cellan

cyf: 215/17

04/03/2018 09:00-16:00

Ailosod Polyn BT

Utility Services Ltd

Linc i fap

B4353 Glanwern, Borth

cyf: 219/17

04/03/2018 08:00-16:00

Gwaith ceblo ar gyfer cysylltiad newydd i’r cwsmer

A-Plant Lux Traffic

Linc i fap

Maes-yr-Haf, Aberteifi

cyf: 234/17

05/03/2018 - 06/03/2018 07:00-17:00

Gwaith i’r Gwasanaeth Dŵr

Dŵr Cymru

Linc i fap

B4321 Capel Crannog, Llangrannog

cyf: 193/17 (JB/JH)

05/03/2018 - 23/03/2018 07:30-19:00

Gwaith Cynnal y Briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

B4342 Llangeitho

cyf: 178/17

13/03/2018 - 15/03/2018 08:30-16:00

Ailosod Polyn BT

Utility Services Ltd

Linc i fap

B4342 Llangeitho

cyf: 189/17

19/03/2018 - 21/03/2018 08:30-15:00

Ailosod Polyn BT

Utility Services Ltd

Linc i fap

U1569, Gyf C1074 i Tal-fan Gate, Trefilan, Talsarn

cyf: 236/17 (BH/MD-V)

26/02/2018 – 02/03/2018 08.00 – 18:00 dyddiol

Gwaith arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

U1654 Llanfair Clydogau

cyf: 237/17 (BH/MD-V)

27/02/2018 - 03/03/2018 08:00-18:00

Gwaith Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

U1461 Brynllin, Penuwch

cyf: 239/17 (BH/MD-V)

02/03/2018 - 06/03/2018 08:00-18:00

Gwaith Arwynebu

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

U5078 Gellideg, Glynarthen

cyf: 240/17

26/02/2018 - 28/02/2018 07:00-17:00 (24 awr)

Cysylltiad Dŵr Newydd

Dŵr Cymru

Linc i fap

Ffordd y Mor, Aberystwyth

cyf: 158/17

19/02/18 - 23/02/18 24 awr

Gwaith nwy

Wales and West Utilities

Linc i fap

C1019 Bontgoch, Talybont

cyf: 241/17

14/03/2018 08:00-16:30

Ailosod Ceblau a Polion Trydan

A-Plant Lux Traffic

Linc i fap

U5072 Rhydlas, Sarnau, Llandysul, SA44 6QE

cyf: 243/17

21/02/2018 - 22/02/2018 07:00-17:00

Cau ar frys i atgyweirio’r gwasanaeth dŵr

Dŵr Cymru

Linc i fap

Ffordd y Mor, Aberystwyth

cyf: 158/17 (BH/MC)

05/03/18 - 11/05/18 24 awr

ailadeiladu'r briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

 

U5091 Llangrannog

cyf: 194/17

19/03/18 - 23/03/18 24 awr

cynnal y briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

C1163 Artists Valley, Ystrad Einion, Furnace

cyf: 244/17

05/03/18 - 09/03/18 08:00 - 18:00 yn ddyddiol

arwynebu’r briffordd.

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap