Ar Gyfer Cau Ffyrdd Dros Dro ar cefnffordd A487 a A44 cyfeiriwch at y wefan https://roadworks.org/

Heol/Lleoliad Dyddiadau Amserau Sylwadau Adnoddau

Mwldan Uchaf, Aberteifi

cyf: 44/05 (AG)

22/09/14 - 22/05/18 24 awr

Cau ar frys oherwydd cyflwr gwael wal adeilad y Guildhall/

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

C1070, Rhydyfelin

cyf: 217/17 (JB/JH)

24/01/2018 - 28/05/2018 24 awr

Difrod i ffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

C1070 Rhydyfelin

cyf: 133/17 (JB/JH)

05/02/2018 - 23/02/2018 24 awr

Gwaith i ategu’r briffordd

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

Clarach Road, Aberystwyth

cyf: 248/17

Gohiriwyd 09:00 - 17:00

Gwaith Coed

Cyngor Sir Ceredigion - Yr Arfordir a Chefn Gwlad

Linc i fap

Maes Laura, Aberystwyth

cyf: 12/18

23/04/2018 - 02/07/2018 08:00 - 17:00 24 awr

Gwaith adnewyddu

Prifysgol Aberystwyth

Linc i fap

Canol tref Aberystwyth - Stryd y Ro, Maes Mihangel, Stryd Fawr Uchaf, Stryd yr Efail, Maes Iago, Maes Laura, Stryd y Castell, Porth Bach, Rhodfa Newydd, Tan-y-Cae, Maes Laura, Stryd y Brenin, Y Stryd Newydd, Stryd y Castell, Ffordd Penmaesglas, Stryd y Tollty, Heol y Wig, Glan-y-Môr, Heol y Bont, Y Stryd Fawr, Rhodfa Fuddug a Cefnllan, Llanbadarn Fawr

cyf: 07/18

25/05/2018 - 27/05/2018 03:00 - 06:00

Gwyl Feicio 2018

 

www.abercyclefest.com

Link i fap

Link i fap

C1127 Llanrhystud

cyf: 08/18 (JB/JH)

04/06/2018 - 23/06/2018 07:30 - 19:00

Gwaith Cynnal y Briffordd  

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

Rhys y Coleg, Aberteifi

cyf: 42/18 (AG)

08/05/2018 - 31/07/2018 24hrs

Atgyweiro to adeilad y marchnad

Cyngor Sir Ceredigion

Linc i fap

C1042 Glynarthen, Llandysul

cyf: 43/18

29/05/2018 09:30 - 15:30

Gwaith Ceblo

A-Plant Lux Traffic

Link i fap

Ffordd heb ei ddosbarthu o'r A44 i'r C1142, Ponterwyd, Aberystwyth

cyf: 40/18

29/05/2018 - 30/05/2018 07:00 - 17:00

Cynllun arwyddion

Dwr Cymru

Linc i fap

Aberaeron - Cadwgan, Pen Cei, Lon Ganol, Heol Tudur, Heol Gambia

cyf: 25/18

27/05/2018 11:00 - 16:30

Minis ar y prom

Pwyllgor Tref Aberaeron

Linc i fap

U1201 Llwynunig, Llanfarian, Aberystwyth

cyf: 226/17

30/05/2018 - 01/06/2018 00:01 - 23:59

Gwaith Dyctio

HT Installations Ltd

Linc i fap

C1003 Gwbert, Aberteifi

cyf: 59/18

23/05/2018 - 24/05/2018 08:00 - 17:00

Gwaith Gwasanaeth Dwr

Dwr Cymru

Linc i fap

Stryd Mason, Cei Newydd

cyf: 63/18

30/05/2018 - 31/05/2018 07:00 - 17:00

Gwaith Gwasanaeth DWr

Dwr Cymru

 

Linc i fap