Canolfan Plant Jig-So a Gwasanaethau Ymestyn Allan

Old Britannia Stores
Pwllhai
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1DB

MPrif Gyswllt: Linda Grace e-bost lindasgrace@jigso.wales

Rhif Ffon Cyswllt y Swyddfa: 01239 615922 Cysylltwch a Cris Tomos - office@jigso.wales

Mae Jig-So yn gwmni elusennol sefydliedig da sydd yn darparu cefnogaeth arloesol a chynhwysol ar gyfer plant o gyn-enedigaeth hyd at 14 mlwydd oed o fewn cyd-destun eu teulu/gofalwyr. Mae ein canolfan wedi ei leoli yn Aberteifi ond rydym hefyd yn darparu ystod eang o wasanaethau mewn mannau eraill o dde Ceredigion, gogledd Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.

Am fwy o wybodaeth ewch i ymweld a’n gwefan

http://www.jigso.wales/