Croeso i dudalen hyfforddiant Darparwyr Gofal Plant Ceredigion. Eich cyfrifoldeb chi yw cynllunio'ch hyfforddiant yn dda ymlaen llaw. Gweler isod Rhaglen Hyfforddiant tan mis Mawrth 2019.

Rhaglen Hyfforddiant

Canllawiau ar sut i gael mynediad i'r system archebu;

  1. CLICIWCH YMA i gael mynediad at y system archebu a thalu am hyfforddiant gofal plant
  2. Cliciwch ar y rhestr ostwng a dewiswch y cwrs perthnasol
  3. Dewiswch y mis a'r flwyddyn
  4. Dewiswch y dyddiadau sy'n gyfleus i chi, os yw'r cwrs yn llawn, rhowch wybod i ni, gan efallai y gallwn ychwanegu hyfforddwr arall
  5. Llenwch yr holl wybodaeth berthnasol
  6. Cliciwch ar Archebu
  7. Parhewch i dalu

PWYSIG - Er mwyn derbyn eich tystysgrif o'r Cwrs Cymorth Cyntaf a Hylendid Bwyd, sicrhewch eich bod yn dod â'ch Llun Adnabod (I.D.) gyda chi!!!


Cynydd ar gyfer Llwyddiant

Mae gofalu am blant yn fwy na dim ond swydd, mae'n yrfa bwysig iawn. Dyna pam mae Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Chronfa Gymdeithasol Ewrop wedi lansio Cynnydd ar gyfer Llwyddiant. Mae ‘Cynydd ar gyfer Llwyddiant’ yn rhaglen hyfforddi seiliedig ar waith, a fydd yn ariannu gweithwyr proffesiynol yn y sector blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae i ennill cymwysterau lefel uwch sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol. Gallai hyn wella eich gyrfa, neu wella eich busnes os ydych chi'n gyflogwr. Mae ‘Cynydd ar gyfer Llwyddiant’ yn ariannu hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog (yn y Gymraeg a'r Saesneg), i annog ymarferwyr i wella eu sgiliau iaith Gymraeg.

Am ragor o wybodaeth ewch i'r tudalen Rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant Cronfa Gymdeithasol Ewrop ar y wefan Llywodraeth Cymru.