Bydd trefniadau casglu gwastraff dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yn newid trwy gael eu darparu ddiwrnod yn hwyrach na’r arfer ar yr wythnosau sy’n dechrau 25 Rhagfyr 2017 a 1 Ionawr 2018. Bydd y Safleoedd Gwastraff Cartref hefyd ar gau ar ddiwrnod Nadolig a Dydd Calan.

Os na fydd eich gwastraff wedi ei gasglu am ba bynnag reswm, ailgyflwynwch eich gwastraff ar eich diwrnod casglu nesaf.

Mae’n rhwydd ailgylchu o gwmpas y cartref. Gall papur lapio a phecynnau bwyd gwag i gyd fynd i mewn i’r bag ailgylchu clir. Gallwch roi gwastraff bwyd megis pilion llysiau, esgyrn y twrci, crafion oddi ar blatiau bwyd, bagiau te a choffi mâl, ac unrhyw fwyd sydd wedi dyddio i gyd yn eich bin gwastraff bwyd. Cysylltwch â’r Cyngor os ydych yn meddwl bod angen bin gwastraff bwyd ychwanegol arnoch.

Gallwch hyd yn oed ailgylchu eich coed Nadolig go iawn naill ai drwy fynd a nhw i Safle Gwastraff Cartref, neu drwy ddefnyddio gwasanaeth casglu gwastraff gardd y Cyngor. Yn y Flwyddyn Newydd, bydd y Cyngor hefyd yn cynnig casgliad o eitemau trydanol am ddim.

Dywedodd y Cynghorydd Ray Quant MBE, Aelod Cabinet dros Wastraff, “Rydym i gyd yn dueddol o gynhyrchu mwy o wastraff dros gyfnod y Nadolig. Mae’n bwysig iawn ein bod yn ailgylchu cymaint o’r gwastraff ag y gallwn ni wedi’r digwyddiad. Gyda’r flwyddyn newydd ar y gorwel, mae’n amser gwych i adnewyddu ein hymrwymiad i ailgylchu cymaint ag y bo modd, gan ddechrau gyda’r casgliadau cyntaf ar ôl y Nadolig.”

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth, y newidiadau dros yr Ŵyl, neu i ddod o hyd i’ch calendr casglu gwastraff newydd, ewch i’r wefan www.ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 01545 572572.

14/12/2017