Mae Cyfeillion Parc Sglefrio Aberteifi, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Tref Aberteifi wedi bod yn llwyddiannus gan dderbyn grant cydweithredol ‘Gwobr i Bawb’ o £4,704 i wella Parc Sglefrio Aberteifi.

Mae hyn yn rhan o ddatblygiad hir dymor i ail-ddatblygu'r parc fel un o'r cyfleusterau sglefrio gorau yng Ngorllewin Cymru. Cyflwynwyd cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori gan Cyfeillion Parc Sglefrio Aberteifi a Chyngor Ceredigion yr haf diwethaf. Dangosodd canlyniadau'r digwyddiadau mai'r angen mwyaf brys yw ail-wynebu'r parc ond mae angen gwelliannau eraill hefyd.

Dywedodd y Cynghorydd Clive Davies, Cyngor Tref Aberteifi, “Rydym yn aros i weld a ydym yn cael rhywfaint o arian Ewropeaidd i dalu am y costau ail-wynebu. Bydd y grant Gwobr i Bawb yma yn talu am welliannau eraill.”

Mae'r prosiect yn cyfrannu at gynllun Gweithredu Chwarae Cyngor Sir Ceredigion i wella cyfleoedd chwarae a hamdden ar draws y sir.

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod o'r Cabinet sy'n gyfrifol am y Gwasanaethau Dysgu, Dechrau'n Deg a Thîm o amgylch y Teulu, “Rydym yn cydnabod pwysigrwydd chwarae a hamdden o safon i bobl ifanc Ceredigion, ac rydym yn croesawu'r gwelliannau i Barc Sglefrio Aberteifi.”

Dywedodd Dan Rickards o Cyfeillion Parc Sglefrio Aberteifi, “Parc sglefrio Aberteifi oedd y lle i ddod i sglefrfyrddio, ond mae'r wyneb wedi gwaethygu ac mae mwy o bobl yn mynd i Hwlffordd nawr. Bydd y gwaith yr ydym yn ei wneud nawr yn helpu i roi Parc Sglefrio Aberteifi yn ôl ar y map.”

21/12/2017