O ganlyniad i’r gweithgareddau yn ystod Wythnos Genedlaethol y Llyfrgell, denodd Llyfrgelloedd Ceredigion 501 o bobl newydd i ymuno â hwy.

Grwp o oedolion a plant o gwmpas bwrddAnelodd Llyfrgelloedd Ceredigion yn uchel ar ddechrau mis Hydref, trwy obeithio cyrraedd y targed o ddenu 250 o aelodau newydd yn ystod yr wythnos i ddathlu llyfrgelloedd, gan fynd y tu hwnt i’r nod dros y mis.

Yn ogystal â mynediad at lyfrau hen a newydd, mae Llyfrgelloedd Ceredigion yn darparu ystod eang o wasanaethau eraill. Medrwch lawr lwytho e-lyfrau a chylchgronau poblogaidd yn rhad ac am ddim a chatalog Llyfrgell ar-lein ble y gall aelodau chwilio holl stoc y llyfrgell, neilltuo llyfr neu CD ac adnewyddu llyfrau.

Mae nifer o sesiynau cerdd a chrefft ar gael yn y llyfrgelloedd. Cynhelir sesiynau stori a chân Gymraeg yn Llyfrgell Aberystwyth bob dydd Mawrth am 2yp a dydd Iau am 1:30yp dros amser tymor ysgol, ac amser stori bob dydd Llun am 10:30yb yn Llyfrgell Llambed.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Edwards, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion â chyfrifoldeb dros Technoleg Gwybodaeth a Gwasanaethau Cwsmer, “Mae denu dros 500 o aelodau newydd i’n llyfrgelloedd mewn mis yn unig yn newyddion gwych. Croeso i bob un o’n haelodau newydd a diolch am gymryd yr amser i gofrestru. Rwy’n gobeithio y byddwch yn mwynhau manteision y gwasanaethau mae ein llyfrgelloedd yn eu cynnig, pe bai hynny’n lyfr poblogaidd i ddarllen o flaen y tân yn ystod nosweithiau hir y gaeaf, darllen y diweddaraf o’ch hoff gylchgrawn trwy lawrlwythiad, neu hyd yn oed adolygu ymarferol gan ddefnyddio’r ‘Theory Test Pro’. Mae yna rywbeth o ddiddorderb i bawb.”

I bobl sydd yn dysgu gyrru, mae’r gwasanaeth ‘Theory Test Pro’ ar gael yn rhad ac am ddim yn Llyfrgelloedd Ceredigion. Mae hwn yn efelychiad ar-lein realistig iawn o brofion gyrru theori'r DU ar gyfer pob categori o gerbyd a gellir ei ddefnyddio ar-lein yn eich cartref.

Parhaodd y Cynghorydd Edwards, “Mae Llyfrgelloedd Ceredigion yn ganolfannau croesawgar i gymunedau. Diolch i bob un o’n haelodau, newydd a hen, am y gefnogaeth barhaus wrth ddefnyddio a mwynhau yr amrywiaeth sydd ar gael yn ei Llyfrgelloedd.”

Dewch yn rhan o Lyfrgelloedd Ceredigion trwy alw mewn i unrhyw un o’r pum Llyfrgell ar draws y sir neu e-bostiwch llyfrgell.library@ceredigion.gov.uk. Am fwy o wybodaeth ar Lyfrgelloedd Ceredigion, ewch i wefan y Cyngor - www.ceredigion.gov.uk.

23/11/2017