Mae Croeso Cymru yn gwahodd enwebiadau ar gyfer Gwobrau Twristiaeth Cymru 2018.

Mae’r gwobrau yn dathlu'r gorau o ddiwydiant twristiaeth Cymru a bydd enillwyr rownd rhanbarthol Canolbarth Cymru yn cystadlu yn y Gwobrau Cenedlaethol ym mis Mawrth yng Ngwesty'r Celtic Manor, Casnewydd.

Gwahoddir enwebiadau yn awr ar gyfer amryw o gategorïau:
• Gwesty Gorau
• Gwely a Brecwast Gorau
• Llety Hunan-ddarpar Gorau
• Maes Carafanau, Gwersylla neu Glampio Gorau
• Atyniad Gorau
• Gweithgaredd Gorau
• Digwyddiad Gorau
• Lle Gorau i Fwyta
• Cyrchfan Orau
• Person Ifanc Twristiaeth y Flwyddyn
• Gwobr Arloesi Busnesau Twristiaeth

Wrth sôn am y gwobrau, dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion â chyfrifoldeb am dwristiaeth, “Rwy’n annog pob busnes twristiaeth yng Ngheredigion i enwebu eu hunain ar gyfer y gwobrau hyn; mae’r ymdrech o gystadlu am wobrau yn gallu bod yn hynod o werth chweil, yn enwedig i godi morâl y tîm a’r staff. Wrth gwrs, mae dweud mai chi yw’r ‘gorau yng Nghymru’ hefyd yn gallu rhoi hwb i’ch busnes o safbwynt marchnata.”

“Mae ansawdd yr hyn sydd i’w gynnig gan y diwydiant twristiaeth yng Ngheredigion yn mynd o nerth i nerth, ac mae’r Gwobrau yn gyfle i ddathlu llwyddiannau’r diwydiant ac arddangos ansawdd rhagorol y diwydiant. Dewch i ni roi Ceredigion ar y map.”

Gall busnesau twristiaeth enwebu eu hunain, neu gall unrhyw un enwebu busnes sy’n enillydd teilwng yn eu barn hwy.

Am fyw o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Twristiaeth Ceredigion ar 01970 633062 neu croeso@ceredigion.gov.uk. Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener, 12 Ionawr 2018.

 

22/12/2017