Mae aelodau'r Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol yn Nhregaron wedi codi cyfanswm o £1,763 at achos da.

Aelodau'r Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff yn trosglwyddo siecYm mis Gorffennaf, cynhaliwyd bore coffi yng Nghanolfan Hamdden Tregaron lle codwyd £405 gyda chefnogaeth wych gan y gymuned. Yna ym mis Hydref, trefnwyd taith gerdded er cof noddedig o Raeadr Gwy i Gwm Elan gan Susan Davies a mynychwyd gan ffrindiau, teulu ac aelodau'r Cynllun gyda swm sylweddol o £1,358 wedi'i godi. Cafodd y cyfanswm o £1,763 ei gyflwyno i Gymdeithas Alzheimer's.

Dywedodd Paul Jones, Cydlynydd Atgyfeirio Ymarfer Corff, “Diolch yn fawr i bawb a gerddodd, a roddodd arian ac a helpodd i drefnu'r digwyddiadau gwerthfawr hyn. Mae'n wych dod ynghŷd i goginio, ymarfer corff a gwella iechyd a lles wrth godi arian i elusennau sy'n agos at galonnau ein haelodau.”

24/11/2017