Mewn cyfarfod o’r Cyngor Llawn ar 7 Rhagfyr, cymeradwyodd y Cyngor yn unfrydol gynnig yn cefnogi Gorsaf Bad Achub Ceinewydd. Mae’r cynnig mewn ymateb i gynllun y Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub RNLI i israddio Gorsaf Bad Achub Ceinewydd i fod yn Fad Achub y Glannau pan fydd cyfnod ei Bad Achub Bob Tywydd yn dod i ben yn 2020.

Galwodd y Cyngor trwy’r cynnig ar yr RNLI i gadw gwasanaeth y Bad Achub Bob Tywydd yng Ngheinewydd, yn nodi bod yr Orsaf Bad Achub Ceinewydd yn gwasanaethu dros 70 milltir o’r arfordir. Nododd y cynnig hefyd y bydd rhannau o Fae Ceredigion awr a chwarter o deithio gan y Bad Achub Bob Tywydd agosaf os caiff gorsaf Ceinewydd ei israddio.

Cynigwyd y cynnig gan y Cynghorydd Elizabeth Evans ac eiliwyd gan y Cynghorydd Gareth Lloyd. Derbyniodd yr aelod lleol i Geinewydd, y Cynghorydd Dan Potter ollyngiad i siarad ar y mater ond nid i bleidleisio gan y Pwyllgor Safonau a Moeseg.

Dywedodd Cynghorydd Evans, “Dw i wrth fy modd bod y Cyngor wedi cymeradwyo’r cynnig yn unfrydol. Mae’n hollbwysig ein bod yn anfon neges gref yn pwysleisio’r pwysigrwydd o allu Bob-Tywydd yng Ngorsaf Bad Achub Ceinewydd”.

Trafododd a chymeradwyodd y Cynghorwyr y cynnig. Bydd y cynnig nawr yn cael ei gyflwyno i’r RNLI.

11/12/2017