Ar ddydd Mawrth, 12 Rhagfyr, dosbarthwyd £14,214 i glybiau chwaraeon lleol trwy’r Gist Gymunedol gan Ceredigion Actif, mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru.

Y clybiau i elwa oedd: Cymdeithas y Cerddwyr Aberystwyth (Ramblers), Clwb Nofio Llandysul, Cymdeithas Saethu Camddwr, Clwb Kung Fu Aberaeron, Clwb Pêl-droed Tref Aberteifi, Clwb Pêl-droed Crannog, Clwb Pêl-rwyd Aberaeron, Neuadd Rhydypennau, CFfI Ceredigion, Clwb Pêl-droed Felinfach, Clwb Pêl-droed Tregaron Turfs, Clwb Athletau Aberystwyth a Aberkayakers. Bydd y clybiau yma yn defnyddio’r arian i brynu offer, hyfforddi hyfforddwyr newydd a chreu clybiau newydd.

Mae’r Gist Gymunedol yn cynnig grantiau hyd at £1,500 ar gyfer gweithgareddau sydd yn annog pobl i fod yn fwy actif. Gall yr arian hefyd gael ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddi gwirfoddolwyr a hyfforddwyr chwaraeon, marchnata, dechrau clwb newydd ac i brynu offer newydd.

Dywedodd Steve Jones, Rheolwr Cymunedau Actif o Ceredigion Actif: “Rydym yn falch ein bod yn medru cefnogi clybiau chwaraeon lleol wrth iddynt wella iechyd a lles trigolion y sir. Mae’r cynllun yma yn agored i unrhyw grŵp sydd am drefnu gweithgareddau sydd yn helpu pobl i fod yn actif.”

Os ydych chi’n rhan o glwb, darllenwch mwy ar wefan Ceredigion Actif www.ceredigionactif.org.uk/fundingc.html.

Gwnewch gais trwy gysylltu â Steven Jones ar e-bost steven.jones@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 01970 633 587 erbyn y dyddiad cau, 17 Ionawr 2018.

Bydd cyfarfod nesaf panel y Cist Gymunedol yn cwrdd ar 31 Ionawr 2018 ac yn gwneud penderfyniad ar y ceisiadau a dderbyniwyd.

 

18/12/2017