Ydych chi wedi derbyn eitem electronig neu drydanol fel anrheg Nadolig? Oes angen cael gwared ar eitem trydanol diangen arnoch? Yn ystod Ionawr 2018 bydd Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio mewn partneriaeth â European Reycling Platform (ERP) i gynnig casgliadau o eitemau trydanol am ddim i holl drigolion Ceredigion..

Dywedodd y Cynghorydd Ray Quant MBE, Aelod Cabinet dros Wastraff, “Mae’r Cyngor wedi bod yn cydweithio a ERP ers sawl blwyddyn bellach i ailgylchu eitemau trydanol. Trwy garedigrwydd ERP mae’r Cyngor wedi derbyn cronfa ychwanegol o arian sy’n golygu ein bod yn medru casglu’r eitemau am ddim yn ystod cyfnod cyfyngedig o amser. Felly os ydych chi wedi prynu teledu newydd dros y Nadolig ac eisiau gwaredu eich hen un, neu eisiau cael gwared ar hen oergell, ffoniwch y Cyngor i archebu eich casgliad am ddim.”

Fel arfer codir tâl o £40 am hyd at 6 eitem ar gyfer y casgliad. Bydd y tâl yma dal yn berthnasol ar gyfer casglu eitemau swmpus eraill yn ystod y cyfnod hwn. Er enghraifft os ydych yn archebu casgliad ar gyfer oergell a matras bydd tâl o £40 yn cael ei godi ar gyfer y gwasanaeth.

Bydd angen i drigolion ffonio 01545 572572 i archebu ei casgliad am ddim cyn 31 Ionawr 2018. Ni fydd y casgliad am ddim yn gymhwysol os archebir casgliad ar-lein.

Nid oes cyfyngiad ar nifer yr eitemau y gellir archebu casgliad ar eu cyfer.

Bydd angen rhestr lawn o’r holl eitemau trydanol pan yn archebu’r casgliad.

Gweler isod pa eitemau sy’n gymwys ar gyfer y casgliad o eitemau trydanol am ddim:
• Teclynnau (peiriant golchi llestri, peiriant golchi dillad, sychwr dillad, ffwrn, microdon ayyb.)
• Oergelloedd a rhewgelloedd
• Eitemau Trydanol bychain (sychwr gwallt, tegell, tostiwr, hwfer, eilliwr, brws dannedd, sythwr gwallt, camerâu, ffonau symudol ayyb.)
• Teledu a monitor
• Lampau a ffitiadau goleuo
• Teganau plant (rhaid eu bod yn gweithredu â batri neud phlwg)
• Offer Cyfrifiadurol (cyfrifiadur bwrdd, gliniadur, tabled, consol gemau fideo) Sylwch os gwelwch yn dda taw cyfrifoldeb y trigolion yw hi i ddileu unrhyw wybodaeth cyfrinachol cyn eu bod yn cael eu casglu.
• Batris (AAA i D, batris botwm, batri car) dylid rhoi’r batris mewn bag neu focs gyda’i gilydd.

Ni fydd bylbiau na thiwbiau golau yn cael casglu, ond mae modd i chi fynd a rhain i’r Safle Gwastraff Cartref lleol i gael eu hailgylchu.

Nid yw’r casgliad am ddim yn gymwys i Fasnachwyr a Busnesau.

20/12/2017