Roedd y Tîm o Ganolfan Bwyd Cymru yn sioe Arloesi Busnes Fferm 2017 trwy gynnig cyngor a chymorth i fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.

fcw

Tynnodd y digwyddiad, a gynhaliwyd ar 8 a 9 Tachwedd yn Birmingham, sylw at y diddordeb parhaus o ran ychwanegu gwerth at gynnyrch fferm, yn enwedig yng Nghymru.

Dywedodd Arwyn Davies, Rheolwr Datblygu Busnes Canolfan Bwyd Cymru, “Gan mai dyma'r tro cyntaf i ni arddangos yn y Sioe yma, fe aethom gyda meddwl agored, ond rydym yn falch o ddweud ein bod wedi cael dau ddiwrnod llwyddiannus iawn. Buom yn siarad â llawer o berchnogion fferm yn ystod y ddau ddiwrnod, llawer ohonynt o Gymru.”

Roedd sgwrs Arwyn Davies ar 'Arallgyfeirio Fferm i Brosesu Bwyd - Archwilio Cyfleoedd ac Osgoi problemau' yn boblogaidd iawn gyda phob sedd yn llawn.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Ddatblygu Economaidd a Chymunedol, “Roedd diddordeb mawr gan y Tîm i glywed yr holl syniadau a chynlluniau oedd gan bobl ar gyfer arallgyfeirio eu busnesau fferm. Roedd technolegwyr bwyd y Ganolfan wrth law i gynnig cyngor ar sut y gallai ffermwyr ychwanegu gwerth at eu cynnyrch bwyd a'r hyn y gallem ei wneud i'w helpu ar hyd y broses. Os na chafoch chi gyfle i alw gyda’r Tîm, medrwch gysylltu â nhw yn y Ganolfan.”

Bydd Canolfan Bwyd Cymru yn dilyn ymlaen a’r ymholiadau a dderbyniwyd yn y sioe, gyda’r bwriad o helpu nifer i ddatblygu eu cynhyrchion bwyd a chyrraedd marchnadoedd newydd.

Os hoffech wybod mwy am sut y gall Canolfan Bwyd Cymru eich helpu, cysylltwch drwy ffoniwch 01559 362230 neu e-bostio gen@foodcentrewales.org.uk.

Llun: Arwyn Davies, Rheolwr Datblygu Busnes a Angela Sawyer, Uwch Dechnolegydd Bwyd, Canolfan Bwyd Cymru, yn sioe Arloedi Busnes Fferm

01/12/2017