Cynhaliwyd Sêl Nadolig llwyddiannus ar ddydd Gwener 24 Tachwedd yng Nghanolfan Meugan. Aeth yr holl elw, dros £1,000, yn mynd tuag at diffibriliwr i'w leoli yng Nghanolfan Meugan/Yr Hafod ac adnoddau pellach i’r Ganolfan, neu rodd i elusen, i gael eu dewis gan y defnyddwyr gwasanaeth.

Dangoswyd cefnogaeth fawr wrth deuluoedd, ffrindiau a’r gymuned leol, o bob oedran.

Dywedodd Lis Jones, Rheolwraig Weithredol yng Nghanolfan Meugan / Yr Hafod, “Llawer iawn o ddiolch i’r holl staff a defnyddwyr gwasanaeth am eu gwaith a'u cefnogaeth, nid yn unig ar gyfer y gwerthiant ond trwy'r flwyddyn.”

 

12/12/2017