Mae gwirfoddolwyr, gan gynnwys myfyrwyr, wedi rhoi tua 500 awr o'u hamser i ddatblygu Parc Natur Penglais. Ynghyd â chymorth Cyngor Sir Ceredigion, mae'r Grŵp wedi adeiladu tua 100 cam mewn 5 lle gwahanol sydd wedi gwneud y parc yn le gwych i gerdded, chwarae a mwynhau o gwmpas nifer o lwybrau yn ddiogel.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Strong, “Mae gwybod bod gennym gefnogaeth y gymuned leol yn gwneud cymaint o wahaniaeth i frwdfrydedd pobl ac mae cael y grant gan Gyngor Tref Aberystwyth, Cambrian News a Tesco wedi ei wneud yn bosib. Gall wirfoddolwyr sicrhau bod swm cymharol fach o arian fynd yn bell.”

06/12/2017