Mae aelodau Llyfrgell Ceredigion yn awr yn gallu benthyg llyfrau digidol arlein o safle we'r Llyfrgell.

Logo eLyfrau i GymruOs oes gyda chi gerdyn aelodaeth a PIN o'r Llyfrgell (cysylltwch â ni ar llyfrgell.library@ceredigion.gov.uk os oes angen cymorth arnoch), cewch bori a benthyg e-Lyfrau trwy'u lawrlwytho o'r safle we.

Mae amrywiaeth o deitlau ar gael fel e-Lyfrau gan gynnwys llyfrau ffuglen a ffeithiol, llyfrau oedolion a llyfrau plant.

Lawrlwythwch dywyslyfr i'ch peiriant symudol cyn i chi adael y tŷ!

wales.libraryebooks.co.uk

Cewch lawrlwytho e-Lyfrau i'ch PC, eich gliniadur, eich ffon symudol 'smart' a rhai e-ddarllenyddion*

Fel benthyg llyfrau arferol o'r llyfrgell, cewch gadw'r e-Lyfr am hyd at 3 wythnos, wedyn bydd yn diflannu o'ch peiriant.

Am ragor o wybodaeth ewch i FAQs e-Lyfrau i Gymru.

Ariannir e-Lyfrau i Gymru gan CyMAL (Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Cymru) ar y cyd â phartneriaid gwasanaethau llyfrgelloedd awdurdodau lleol.

*Sylwch nad yw e-Lyfrau yn gytûn ag e-darllenydd Kindle Amazon. Gweler y safle hon am ragor o wybodaeth.