Gall aelodau Llyfrgelloedd Ceredigion fenthyca e-lyfrau clywedol am ddim, oddi ar Borrowbox.

Logo BorrowboxBydd angen i chi fod yn aelod o Lyfrgelloedd Ceredigion a byddwch angen eich PIN llyfrgell er mwyn logio i mewn. Ymweld a'r wefan Borrowbox am mwy o wybodaeth.

Dros 2,750 o lyfrau clywedol, ynghyd â bron 1,200 o e-lyfrau, i oedolion, oedolion ifanc ac oedolion.

Benthycwch hyd at 4 e-lyfr a 4 e-lyfr clywedol ar yr un tro.

Ar ffôn clyfar neu dabled, gallwch lawr lwytho e-lyfrau clywedol yn uniongyrchol ar y ddyfais trwy'r app Borrowbox, sy'n caniatau i chi chwilio am lyfrau clywedol ac e-lyfrau a'u lawr lwytho ar yr un pryd trwy'r un app.

Neu gallwch lawr lwytho Llyfrau Clywedol ar gyfrifiadur a'u trosglwyddo wedi hynny ar chwaraewr MP3.