Sdim rhaid i chi ymweld â Llyfrgell Ceredigion er mwyn cael mynediad i'n gwasanaethau:

E-GRONAU gan Lyfrgelloedd Cymru

Logo e-Gronau o Llyfrgelloedd Cymru

www.rbdigital.com/wales/service/zinio/landing

Comics Plus

Logo Comics Plus Argraffiad Llyfrgelloedd

www.rbdigital.com/wales/service/comicsplus

Oxford Reference Ar-lein:

Logo Oxford Reference Ar-lein

www.oxfordreference.com

PWYSIG: Er mwyn cyrraedd Oxford Reference Online neu Oxford English Dictionary Online tu allan i'r llyfrgell defnyddiwch "CERE" a wedyn eich rhif e.e. CERE10011223.

Bwyd a Diod; Celf a Phensaerniaeth; Celfyddydau Perfformio; Clasuron; Crefydd ac Athronaieth; Cyfrifiadureg; Dyfyniadau; Y Ddaear a Gwyddorau'r Amgylchfyd; Economeg a Busnes; Enwau a Lleoedd; Geiriaduron Dwyieithog; Geiriaduron Saesneg; Gwleidyddiaeth a Gwyddorau Cymdeithasol; Gwyddoniadur; Gwyddoniaeth; Gwyddoniaeth Biolegol; Gwyddoniaeth Ffisegol a Mathemateg; Hanes; Hanes Milwrol; Llenyddiaeth; Mapiau a Lluniau; Moddion; Mytholeg a Chwedlau

Geiriadur Rhydychen

www.oed.com

PWYSIG: Er mwyn cyrraedd Oxford Reference Online neu Oxford English Dictionary Online tu allan i'r llyfrgell defnyddiwch "CERE" a wedyn eich rhif e.e. CERE10011223.

Cerddoriath Grove Ar-lein

Celf Grove Ar-lein

Pwy yw Pwy Ar-lein

Bywgraffiadau Ar-lein

Encyclopaedia Britannica:

Mae'r agraffiad yma yn cynnwys 3 fersiwn ar gyfer oedrannau gwahanol:

Oedran ysgolion cynradd

Logo Llyfrgelloedd Iau Britannica

Oedran ysgolion uwchradd

Logo Llyfrgelloedd Uwchradd Britannica

Oedolion

Logo Llyfrgelloedd Oedolion Britannica

Ask Cymru

Logo Ask Cymru

Os oes ymholiadau gennych neu sylwadau ar y basdata uchod cysylltwch â ni. Ebost: llyfrgell.library@ceredigion.gov.uk

NewsBank

Logo News Bank

www.infoweb.newsbank.com/signin/CeredigionCountyCouncil

Hawl gweld Papurion Newyddion y DU a Iwerddon - Cynnwys testun llawn papurau newydd lleol a rhanbarthol. Mae gan bob papur newydd ei ffocws arbennig ei hun sy'n cynnig amrywiaeth o safbwyntiau ar faterion lleol a byd.