Weithiau, am lawer o wahanol resymau, gall pobl fynd yn unig, heb neb i gymdeithasu â hwy, i sgwrsio neu i ymweld.

Gall amrywiaeth o asiantaethau gynnig cymorth, a bydd rhai ohonynt yn ymweld â chi yn eich cartref eich hun ac eraill yn trefnu grwpiau y gallwch ymuno â hwy. Ceir rhestr o’r asiantaethau isod, ynghyd â manylion cyswllt a dolenni cyswllt i’w gwefannau, fel y bo’n briodol.

Cyfeillio